i2

Øivind Larsen

Medisinsk museum med ultralyd

Michael 2014; 11: 98–100.

Et lite, men meget instruktivt og pedagogisk medisinsk museum ble åpnet den 30. januar 2014 i det nybygde Kunnskapssenteret på sykehusområdet i Trondheim. Det satses på skiftende utstillinger om aktuelle emner. Først ute var ultralyd innenfor cardiologi og fostermedisin.

Figur 1: Tre av de sentrale personene ved museumsåpningen: Fra venstre professor Steinar Westin, prodekan for undervisning Hilde Grimstad og historiker Svein Carstens. I bakgrunnen sees sykehusdirektør Nils Kvernmo i samtale med noen av de tallrike gjestene.

(Foto: Øivind Larsen)

Figur 2: Professor Sturla Eik-Nes kunne fortelle levende om hvordan han som lege i Ålesund i 1978 fikk en stor idé, nemlig å kombinere dopplerteknikk med ultralyd for å måle blodstrømningen hos fosteret. Han nærmest slapp det han hadde i hendene, dro til Trondheim, og dermed var starten på det som skulle bli et stort, nytt fagområde, fostermedisin i gang.

Sykehusområdet i Trondheim er i løpet av de siste årtiene blitt ombygd til det absolutt ugjenkjennelige. Bygninger er blitt borte og nye er kommet opp. En av dem er det nyåpnede Kunnskapssenteret, der det den 30. januar 2014 ble åpnet et medisinsk museum. Utenfor lesesaler og grupperom er det avsatt lokaler til medisinhistoriske utstillinger. Det var taler og festivitas ved åpningen, og etter snorklipping ved en av ildsjelene bak prosjektet, professor Jon Lamvik, slapp de innbudte fra fjern og nær inn i den første utstillingen, som tok for seg temaer fra moderne medisinhistorie, nemlig cardiologisk diagnostikk og fostermedisin.

Utstillingen var meget god og viste hvordan selv nære ting lett glemmes når blikket mest er vendt forover, slik det er i moderne medisin.

Figur 3: Tverrfaglig kunstnerisk åpning av det etterfølgende medisinhistoriske seminaret med en bit av Georg Friedrich Händels Water Music og temaet fra Pink Panther: Fra venstre Gunnar Kopstad (fysiker), Ivar Skjåk-Nordrum (patolog), Tone Furre (bioingeniør), alle fra patologimiljøet ved sykehuset, og samfunnsviteren Heidi Jensberg fra den lokale avdelingen av Helsedirektoratet.

(Foto: Øivind Larsen)

Etter utstillingsåpningen var det medisinhistorisk seminar med forelesninger og adgang for alle interesserte. Det var stor stemning og det romslige auditoriet var så fullt at folk satt i trappen.

Gratulerer, Trondheim!

Øivind Larsen

Institutt for helse og samfunn

Universitetet i Oslo

oivind.larsen@medisin.uio.no