i2

Utgave nr. 1/2017

Sanitet i forandring

Artikler

Leder: Øivind Larsen

Sanitet i forandring

Øivind Larsen

Sanitetsjubileet 2016

Tor Jørgen Melien

Opprettelsen av Forsvarets sanitet

Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen

Hvordan bør Forsvarets sanitet utvikle seg? Vyer for fremtiden

Guttorm Brattebø

Den militære sanitets betydning for den sivile medisins utvikling

Gudmund Waaler, Sofia Nilsson, Gerry Larsson

Å ta liv – erfaringer fra Afghanistan

Bokanmeldelse: Stein A. Evensen

Helsetjeneste i militær utgave

Øivind Larsen

Fotografisk dokumentasjon av krigsskader 1861–1865

Lahaugmoen – mangeårig treningssenter