i2

Utgave nr. 2/2017

Noe å lære av

Artikler

Leder: Jan C. Frich

Læremidler og læring i medisinen

Magne Nylenna

Er den tradisjonelle læreboken avleggs?

Gøril Ursin, Per-Christian Borgen, Ingjerd Gåre Kymre, Eva Robertson

Hva er helsefremmende universiteter? En gjennomgang av konseptet

Stein A. Evensen

Søren Bloch Laache (1856–1941) – indremedisinsk professor, polyhistor og stabeis

Bokanmeldelse av Øivind Larsen

Markedsplass eller samfunn

Per Vaglum

Psykosens fire faser belyst med Gunvor Hofmos dikt og biografi

Ruth Prince

Universal Health Coverage in the Global South: New models of healthcare and their implications for citizenship, solidarity, and the public good