i2

Utgave nr. 3/2017

Sykdom er ikke bare sykdom

Artikler

Leder av Øivind Larsen

Sykdom er mer enn sykdom

Heidi Jerpseth

Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) – etiske implikasjoner

Merethe Roos

Praktisk Viisdom i Foranstaltninger mod Cholera – tiltak og pressedekning i 1853

Kristine Lillestøl og Jørgen Valeur

Johan Karl Unger Vetlesen – Noregs fyrste gastroenterolog

Øivind Larsen

Det norske medicinske Selskab 2016–2017

Bokanmeldelse: Arvid Heiberg

Viljen til liv

Bokmelding: Kristine Lillestøl

Medisinsk historie sett frå Bergen

Øivind Larsen

Stein A. Evensen kommandør av St. Olavs Orden

Øivind Larsen

Mot en felles samfunnsmedisin

Bokanmeldelse: Øivind Larsen

Sykehus som ankerfeste – om Longyearbyen sykehus

Øivind Larsen

Aksel Waldemar Johannessen og hans kunstverks underlige skjebne