i2

Utgave nr. 1/2018

Formet 1970-tallet dagens helsetjeneste?

Artikler

Leder av Steinar Westin

Ble dagens helsetjeneste formet av beslutninger på 1970-tallet?

Vitenskapelig oversiktsartikkel av Ole Berg

«Det 20. århundre sluttet i 1970-årene»

Vitenskapelig oversiktsartikkel av Kristian Hagestad

Norsk primærhelseteneste på 1970-talet – oppbrott, strid og ny giv

Kronikk av Ivar Sønbø Kristiansen

Krise i primærlegetjenesten – et førtiårsperspektiv

Vitenskapelig artikkel av Tarald Rohde

How do physicians prioritize?

Bokanmeldelse av Øivind Larsen

Mangt om makt og mat

Aktuelt av Øivind Larsen

Nytt universitetssykehus i Oslo – glimt fra en planleggingsprosess

Bokanmeldelse av Øivind Larsen

Konsist om Kings Bay

Etterlysning av Øivind Larsen

Hvem er dette?