i2

Utgave nr. 2/2018

Stedsplanlegging som samfunnsmedisin

Artikler

Leder: Magne Nylenna

Stedsplanlegging er samfunnsmedisin i praksis

Synspunkt: Peter Butenschøn

Fem lærdommer om en helsefremmende by

Kronikk: Heidi Fadum

Hvordan skape en helsefremmende by?

Kronikk: Kjersti Granum

Planlegging for en helsefremmende by

Kronikk: Hilde Moe

Planlegging for helse og trivsel – hva gjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

Kronikk: Gunnar Ridderström

Fysisk planlegging i Norge – et komplekst system

Kronikk: Rolf Kåresen

Ullevål – fra vikingetids gårdsanlegg til nedleggingstruet sykehus

Synspunkt: Øivind Larsen

Planlegging på steder som allerede er der

Boklansering

Planlegging for helse og trivsel

Bokanmeldelse: Øivind Larsen

Niels Tønder Lund (1749–1809) – et livsløp til ettertanke