i2

Utgave nr. 3/2018

Medisinhistorisk mønstring

Artikler

Leder: Øivind Larsen

Medisinsk historie: Vi har noe viktig å fortelle

Kronikk Ellen Lange

Utviklingen av Nasjonalt Medisinsk Museum og medisinhistorisk ­museumsnettverk i Norge

Oversikt: Ellen Lange

Medisinhistoriske samlinger og museer i Norge

Rapport: Redaksjonen

Medisinhistorisk nettverksmøte i Trondheim 12.–13. april 2018

Kronikk: Mona Ødegården og Ivar Skjåk Nordrum

Medisinsk museum i Trondheim – for leg og lærd

Kronikk: Per Evtun

Utfordringer ved å lage et ­medisinsk historielag – ­eksemplet Tønsberg

Hvem skal forvalte det ­medisinske arvegods?

Kronikk: Erik Arnesen

«Gammeldoktoren» – et godt liv på Glomdalsmuseet

Kronikk: Svein Carstens, Lars Christian Jenssen

Hva skjer med helsearkivene i Norge?

Kronikk: Magne Nylenna

Medisinens immaterielle historie

Kronikk: Tore Salte

Hvordan blogge om medisinsk historie?

Kronikk: Anne Kari Lande Hasle

Reformene i sentral helse­forvaltning 2002 og etableringen av Helsedirektoratet

The saving and rescue of wounded British soldiers from Romsdal in Norway in World War II

Reisetips: Øivind Larsen

Museum og virkelighet – det medisinhistoriske museet i Kiev

Advice: The editors

Instructions for authors (revised 2018)