i2

Magne Nylenna

Det norske medicinske Selskab 2018–2019

Michael 2019; 16; 334–9.

Det norske medicinske Selskab er inne i en spennende periode med lederskifte og en fersk samarbeidsavtale med Legeforeningen som blant annet betyr at medlemsmøtene arrangeres i Legenes hus fra høsten 2020.

Selskabets aktiviteter er de samme som de har vært de senere årene, først og fremst konsentrert om medlemsmøter og tidsskriftet Michael.

Som forrige år er medlemsmøtene holdt i auditoriet i Frederik Holsts hus i Institutt for helse og samfunn som også har vært Selskabets adresse i mange år. Slik blir det også høsten 2019 og våren 2020, men fra høsten 2020 blir det forandring.

Legenes hus i Oslo blir vår nye adresse

Etter utflyttingen fra den tidligere Kvinneklinikken ved Rikshospitalet har Selskabet vært på jakt etter et nytt «hjem» både for sine historiske portretter og sin møtevirksomhet. Nå er løsningen funnet gjennom en avtale mellom Den norske legeforening og Det norske medicinske Selskab.

Etter 23 år i Legenes hus på Christiania Torv har nemlig Legeforeningen funnet tiden inne for en ombygging og modernisering av lokalene (1). Planene inkluderer en kurs- og konferanseavdeling i husets første etasje. Her er det blant annet ønske om å trekke linjene bakover i norsk medisinsk historie. I den forbindelse vil malerier av frontfigurer i denne historien passe godt inn.

Det blir neppe plass til alle de 86 portrettene som Selskabet eier samtidig på veggene, men Legeforeningen overtar hele samlingen og forplikter seg til å ta vare på den og sikre at bildene «skal kunne vises frem og tjene som en påminnelse om medisinens fortid», som det heter i avtalen.

Til gjengjeld kan Selskabet holde sin møtevirksomhet i det nye Legenes hus som også blir postadresse for Det norske medicinske Selskab fra høsten 2020 når ombyggingen antas å være gjennomført.

Figur 1: Generalsekretær Geir Riise i Legeforeningen og styreleder Magne Nylenna i Det norske medicinske Selskab inngikk i mai 2019 en avtale som sikrer at den historiske portrettsamlingen til Selskabet blir ivaretatt, og at Selskabet kan holde sin møteaktivitet i Legenes hus i Oslo. Huset er under ombygging til høsten 2020

(Foto: Marte Baumann)

Selskabets styre

Ved årsmøtet 12. september 2018 meddelte Øivind Larsen at han ønsket å trekke seg som styreleder i Selskabet. Han har vært med i styret siden begynnelsen av 1980-årene og har vært styreleder i to perioder; 1986–1990 og 1993–2018. Magne Nylenna ble valgt som ny styreleder og Øivind Larsen ble valgt som styremedlem sammen med Stein A. Evensen, Arvid Heiberg, Frøydis Langmark, Kristine Lillestøl og Erlend Hem.

Selskabets styre fungerer også som legatstyrer for Dr. Alexander Malthes legate til beste for yngre leger og Ragnhild og August Gillums legat.

Som tidligere har Astrid Nylenna vært sekretær. Regnskapet ivaretas av Janniche Fjeldstad Jensen, Vekstra, Hadeland Regnskap AS, Gran. Styreleder og styremedlem Arvid Heiberg har samarbeidet tett med Formuesforvaltning AS v/ Mats Amundsen om Selskabets og legatenes finansielle forhold. Revisor er BDO, Gjøvik.

Tidsskriftet Michael

Øivind Larsen og Magne Nylenna har vært redaktører av Michael siden etableringen i 2004. Etter forrige årsmelding (2) har tidsskriftet utgitt fire numre:

4/2018: Samfunnsmedisinsk utdanning

1/2019: Folkehelseinstituttet – hvordan ble det som det er? (Basert på et aktørseminar 1 oktober 2018)

2/2019: Vilhelm Møller-Christensen. Lægen, mennesket og medicinhistorikeren

3/2019: Kontekstkompetanse

Figur 2 & 3: Michaels temanummer om Folkehelseinstituttets historie (nr 1/2019) ble presentert under et meget godt besøkt lanseringsseminar på Folkehelseinstituttet 1.april 2019 med innlegg av (fra venstre), historiker Sunniva Engh, direktør Camilla Stoltenberg og redaktør Magne Nylenna

(Foto: Gunhild Wøien)

Faglige medlemsaktiviteter

Det er avholdt åtte medlemsmøter i driftsåret 2018 - 2019.

Onsdag 10. oktober 2018 kl 1915, medlemsmøte:

Hans Jørgen Smith: Radiologiens for- og fremtid

21 deltakere.

Onsdag 7. november 2018 kl 1915, medlemsmøte:

Øystein Kravdal: Hva betyr barnetall og familiesituasjon for folks helse?

18 deltakere.

Onsdag 5.desember 2018 kl 1800, julemøte med sosialt samvær.

Ernst Bjerke: «De lærdeste Lægers Urtegaarde». Trekk av farmasiens og botanikkens bokhistorie i Andersen-samlingen ved Christiania Kathedralskoles Bibliotek. Møtet ble holdt på Oslo Katedralskole og foredraget ble etterfulgt av omvisning i Norges eldste og største bibliotek for eldre vitenskapshistorie, medisinhistorie og farmasihistorie og servering i skolens kantine. Under møtet ble professor Øivind Larsen takket for sin lange tjeneste som Selskabets styreleder og utnevnt til æresmedlem av Det norske medicinske Selskab.

44 deltakere.

Onsdag 9.januar 2019 kl 1915, medlemsmøte:

Eldrehelse. Hanna Ræder: Betydning av kosthold og fysisk aktivitet hos eldre.

25 deltakere.

Under Selskabets julemøte i 2018 ble professor Øivind Larsen utnevnt til æresmedlem etter over 25 år som leder av Det norske medicinske Selskab

(Foto: Magne Nylenna)

Onsdag 6. februar 2019 kl 1915, medlemsmøte:

Cecilie Arentz-Hansen: Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed.

33 deltakere.

Onsdag 6. mars 2019 kl 1915, medlemsmøte:

Are Brean: Kan vi stole på evidensbasert medisin?

Torgeir Bruun Wyller: Du skal gjøre hva du tror er best for hver pasient du møter.

29 deltakere.

Onsdag 10. april 2019 kl 1915, medlemsmøte:

Hanne Løvdal Gulseth: Vekta går opp, blodtrykket ned. Hva skjer med de ikke-smittsomme sykdommene?

20 deltakere.

Onsdag 8 .mai 2019 kl 1915, medlemsmøte:

Jon Reichelt: Får krigsveteraner den hjelpen de fortjener?

17 deltakere.

Litteratur

  1. Hermansen M. Et Legenes hus for fremtiden! Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 99.

  2. Larsen Ø. Det norske medicinske Selskab 2017–2018. Michael 2018; 15; 363–6

Magne Nylenna

styreleder