i2

Aktuelt: Øivind Larsen

Michael Skjelderup 250 år

Michael 2019; 16: 340.

Michael Skjelderup, portrettert av Johan Gørbitz w(1782-1853) i 1847. Tilhører Det norske medicinske Selskabs portrettsamling.

(Reprofoto Ø.L.)

Den 22. oktober 2019 er det 250 år siden Michael Skjelderup ble født i Hof i det nåværende Vestfold. Han døde i Christiania 16. april 1852, litt over 83 år gammel.

Skjelderups bemerkelsesverdige livsløp finnes beskrevet i mange biografiske kilder Se f. eks. Larsen Ø. Norges Leger 1996, bind V, s. 84-6, Oslo: Den norske legeforening, 1996; eller Larsen, Ø. Michael Skjelderup. I: Norsk biografisk leksikon. Hentet 30. august 2019 fra https://nbl.snl.no/Michael_Skjelderup; - og en kortversjon på tidsskriftet Michaels 2. omslagsside.. Det er historien om smågutten med en talefeil som gjorde at han ble betraktet som mindre begavet, og som endte opp som Norges første medisinske professor og som en av grunnleggerne av en nasjonal, norsk medisin.

Herved en posthum gratulasjon fra tidsskriftet Michaels lesere!

Øivind Larsen