i1

Supplement nr. 03/2005

Livsstil og helse i Danmark og Norge. Supplement 3 / 2006

Artikler

Magne Nylenna

Livsstil og helse i Danmark og Norge

Magne Nylenna

Typisk norsk?

Povl Riis

Typisk dansk?

Finn Kamper-Jørgensen

Sygelighed og dødelighed i Danmark og Norge

Inger Cappelen og Hanna Hånes

Kvinner lever lenger, men er sykere

Finn Diderichsen

Sundhedsadfærdens betydning for sygdomsbyrde og ulighed

Steinar Krokstad

Livsstil og forebyggende helsearbeid

Lars Bo Andersen

Fysisk aktivitet og helse i den danske befolkning

Steen Stender og Jørn Dyerberg

Kosthold og helse

Olaf Gjerløw Aasland

Alkohol i Danmark sett med norske øyne

Karl Erik Lund

Et komparativt perspektiv på tobakksbruk i Danmark og Norge

Kjeld Møller Pedersen

Bruk af helsetjenester i Danmark

Ivar Sønbø Kristiansen

Bruk av helsetjenester i Norge

Arnhild Rimestad Haga og Kari Huseby

Hva gjør vi?

Per Egil Hegge

Likheter og forskjeller mellom Danmark og Norge

Øivind Larsen

Dansk-norske helseforskjeller – er det sammenhenger med vår felles fortid?

Øivind Larsen

Livsstil og helse i Danmark og Norge 2