i1

Supplement nr. 09/2010

Symptomer som kunnskapskilde.

Artikler

Per Stensland, John Nessa

Kvalitativ forskning i norsk medisin

Marit Hafting

Seminarrekken «Kvalitative metoder i nordisk allmennmedisinsk forskning» 1991–1998 – presentasjon av et viktig initiativ

Hanne Hollnagel

Patientens selvvurderede helbredsressourcer

Drude von der Fehr

Symptomer som ikke er årsaksforklarende

Mari Bjørkman

Lesbiske kvinner – en forskningsnøtt?

Sissel Steihaug

Kvalitative studier av grupper I samhandling

Lillebeth Larun

Analyselogg som virkemiddel for refleksivitet i kvalitative studier

Brynjulf Stige

Evaluering av kvalitativ forsking – er det ønskjeleg og mogeleg med ei ny tilnærming?

Susanne Reventlow

Metodeforum – erfaringer fra værksted for forskeruddannelse ud fra projektet «Risikoopfattelse og osteoporose hos kvinder I alderen 60–70 år»

John-Arne Skolbekken

Risikoepidemien – to tiår etter

Kirsti Malterud

Levende kunnskap – mellom fakta og fantasi

Per Fugelli

Kirsti Malteruds åndslegeme –gjennomlyst i Afrika