i1

Supplement nr. 10/2011

Administrativ organisering og akademisk virke. Supplement 10 / 2011

Artikler

Forord

Øivind Larsen

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo – en biografi

Øivind Larsen (red.)

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo 1990–2010

Disputaser 1990–2010