i1

Supplement nr. 11/2012

Profiler og portretter i norsk medisin. Supplement 11 / 2012

Artikler

Øivind Larsen & Magne Nylenna

Forord

  

Maleriene

  

Personene

  

Gründertiden og Selskabet

  

De første medisinske professorene

  

Det nye Norge

  

Medisinsk foreningsliv i Selskabet

  

Hvem var pasienten – individet eller samfunnet?

  

Kampen om smitten

  

Leger i kurbadenes tid

  

Selskabet som møtested for klinikere

  

Professorenes Selskab

  

Indremedisinen – en helhet?

  

Forskning skyter fart

  

Selskabets voktere

  

Fødselshjelpen vokser seg stor

  

Flere professorer

  

Privatpraktiserende i Selskabet

  

Svanesang eller tilpasning?

  

Magazinet som forsvant

  

En ny rolle

  

Selskabets framtid

  

Portrettliste