i1

Supplement nr. 13/2013

Mellom politikk og klinikk i 100 år. Supplement 13 / 2013

Artikler

 

Mellom politikk og klinikk i hundre år

Jonas Gahr Støre

Helse- og omsorgsdepartementet 100 år

Aina Schiøtz

«… for å verne folkehelsen»

Øivind Larsen

Helsen bakom helsepolitikk og helseforvaltning

Asbjørn Kjønstad

Er helselover og rettsprinsipper helsebringende?

Ole Berg

Sosialdepartementet i Norge

Magne Nylenna

Helseforvaltningen – en del av problemet eller løsningen i helsetjenesten?