i1

Supplement nr. 15/2014

Michael

Artikler

Øivind Larsen

Forord

 

1. Bok om hva for hvem?

 

DEL 1: Opprettelsen av fakultetet

 

2. Medisinsk fakultet i den norske hovedstaden – hvorfor?

 

3. Et universitet og en legeutdanning blir til

 

DEL 2: Institusjonsbyggingsårhundret 1814–1914

 

4. Fakultetet trer i funksjon

 

5. Nytt i Norge – medisinerstudenter!

 

6. Fakultetet som studieobjekt

 

7. Leger for landet – oppbygging av en nasjonal medisin

 

8. Å utdanne leger for individer eller samfunn – å forme en legerolle

 

9. Medisinsk kunnskapsnivå – dybdekunnskap eller tilpasset kunnskap?

 

10. En annerledes kontekst – rettsmedisin og responsa medica

 

11. Å lære av seg selv

 

12. Å lære av utlandet

 

13. Opplæring for offentlige oppgaver

 

14. Lochmanns linje – fakultetet og folket

 

15. Kliniske fag midt på 1800-tallet

 

16. Student i 1860-årene

 

17. Forskningen tar form

 

18. Basalfag med samfunnsprofil

 

19. Klinikk med kvalitet

 

20. Kvinnene kommer

 

21. Den medisinske trekanten

 

22. Johan Scharffenberg – en løs kanon på dekk

 

23. Fakultetet etter hundre år

 

DEL 3: Etter 1914 blant likemenn – fakultetet fram mot ca. 1970 og noen linjer inn i tiden etterpå

 

24. Medisinerstudenter i fakultetets neste hundre år

 

25. Studentene – hvem var de?

 

26. Eksamen og stø kurs

 

27. Forskningen fortsetter

 

28. Videre- og etterutdanning – universitetsanliggende eller profesjonsoppgave?

 

29. Krigsår ved universitet og fakultet

 

30. 1940 og årene som fulgte

 

31. Ny tid i gammel stil 1945–1960

 

32. Legeskole i en ny verden

 

33. Allmennmedisinerne – en profesjon i profesjonen

 

34. Videre- og etterutdanning satt i system

 

35. Studieplanarbeid og mellomspillet «Oslo -96»

 

36. Fram mot 2014 – noen linjer

 

37. Hva har vi lært?

 

38. Doktorskole eller medisinstudium?

 

DEL 4: Opplevd virkelighet – referat fra et aktørseminar om utviklingen ved fakultetet fra 1970-årene og framover

Øivind Larsen

Et medisinsk fakultet over tid – ytre og indre påvirkningskrefter

Øivind Larsen (red.)

Det medisinske fakultet i Oslo siden 1970-årene – et aktørseminar

 

Vedlegg 1: Målsetting for medisinstudiet

 

Vedlegg 2: Fag i studieplanen «Oslo 2014»

 

Vedlegg 3: Studieplanen «Oslo 2014»: fordeling av fag i moduler

 

Vedlegg 4: Oversikt over moduler i medisinstudiet i «Oslo 2014»

 

Vedlegg 5: Doktorgrader ved Det medisinske fakultet juni 1817 – juni 1989

 

Vedlegg 6: Doktorgrader ved Det medisinske fakultet august 1989–juni 2014

 

Vedlegg 7: Den glemte graden – licentiatus medicinae

 

Vedlegg 8: Dekaner ved Det medisinske fakultet

 

Litteratur

 

Personregister

 

Emneregister