i1

Supplement nr. 17/2015

Eyr - portrett av et tidsskrift. Supplement 17 / 2015

Artikler

Magne Nylenna og Øivind Larsen

Forord

 

1 Hvorfor en bok om Eyr?

 

2 Medisinske tidsskrifter

 

3 Norge og legene i 1820- og 1830-årene

 

4 Redaktørene Skjelderup og Holst

 

5 Et norsk medisinsk tidsskrift etableres

 

6 Eyr – år for år

 

7 I koleraens tid

 

8 Kasuistikkene

 

9 Responsa medica – medisinsk basalkunnskap på liv og død

 

10 Medisinalberetninger og sykehusstatistikk

 

11 Mot en ny tid?

 

12 Litteratur

 

13 Register