i1

Supplement nr. 19/2017

Helsepolitikkens faglige premisser. Supplement 19 / 2017

Artikler

Jan C. Frich, Tor Iversen og Trond Tjerbo

01 Introduksjon: Helsepolitikkens faglige premisser

Lars-Erik Borge, Jon H. Fiva, Jørn Rattsø og Rune J. Sørensen

02: Frivillig kommunesammenslåing – betydningen av folketall, inntekt og politisk avstand

Lars Chr. Monkerud og Trond Tjerbo

03: Budsjettprosesser og budsjettdisiplin – en studie av norske kommuner i perioden 2002–2007

Geir Godager og Tor Iversen

04: Fastlegen som portvakt

Jon Magnussen

05: Alle til lags ... om fordeling av inntekter mellom helseforetak

Oddvar Kaarbøe

06: Kvalitetsbasert finansiering

Sverre A.C. Kittelsen, Kjartan S. Anthun og Ingrid M.S. Huitfeldt

07: Kvalitet og produktivitet i norske sykehus

Lars Erik Kjekshus

08: Sykehusets floker i møte med Reformer

Pål E. Martinussen, Jan C. Frich, Karsten Vrangbæk og Jon Magnussen

09: Organisatoriske forhold og løsninger i spesialisthelsetjenesten – hva mener sykehuslegene?

Sølve Mikal Nerland og Ånen Ringard

10: Når reformer skiller lag – en analyse av fritt sykehusvalg og sykehusreformen

Hans Olav Melberg

11: Samhandlingsreformen og kausal inferens – effekter på utskrivningsklare dager, behandlingstid og reinnleggelser

Ole Berg

12: Klinikkens driftsmodeller og helsetjenestemarkedene – en karakteristikk av utviklingen

Jan C. Frich, Hege Sjøvik, Ivan Spehar

13: Leder- og ledelsesutvikling i helsevesenet – en oversikt

Tron Anders Moger

14: Hvordan justere for pasienters risikoprofil i analyser?

Gudrun M. W. Bjørnelv og Eline Aas

15: Kost-effektanalyse i en randomisert kontrollert studie - status for Norge

Mette Kalager, Øyvind Holme, Magnus Løberg, Per Olav Vandvik og Michael Bretthauer

16: Klinisk effektforskning - hvorfor er det så viktig?

Sverre Grepperud

17: Grønn omsorg – økonomisk evaluering, regulering, og kontrakter

Eli Feiring

18: Liberal helsepolitikk – mot privatisering av høykostbehandling?

Frode Veggeland

19: Europeisering av helsepolitikken

Register

Michael Skjelderup

Michael