i1

Supplement nr. 20/2017

«I beste hensikt, men…» Tvang i psykisk helsevern i skjæringspunktet mellom jus og psykiatri. Supplement 20 / 2017

Artikler

Rigmor R. Diseth

Forord

 

Introduksjon – Hva handler psykiatrien om?

 

1: Norsk psykiatri fra «tinglovene» til i dag

 

2: Tvangsproblematikken

Jannike Engelstad Snoek

3: Barne- og ungdomspsykiatri

 

4: Høyesteretts betydning som rettskilde

Tonje Lossius Husum, Reidar Pedersen, Marit Hem

5: En brytningstid i synet på Psykiske vansker og behandling

 

6: Hva innebærer menneskerettighetene i psykiatrien?

Tonje Lossius Husum, Rigmor R. Diseth

7: Faglige utfordringer

 

8: Håp om en konstruktiv debatt om tvang i det psykiske helsevern

 

Michael Skjelderup

 

Michael