i1

Supplement nr. 21/2017

Utviklingen av høyere utdanning i Norge. Femti år med høyskoler. Supplement 21 / 2017

Artikler

Per Nyborg

Forord

 

1. Fra embetsmannsskole til allmennutdanning

2. Arbeidsdeling og samarbeid i Norgesnettet

3. Norsk høyere utdanning i europeisk perspektiv

4. Utviklingen av profesjonsutdanningene

5. Opprykk til universitet

6. Strukturendringer

7. Kvalitet i høyere utdanning. Meld. St. 16 (2016–2017)

8. Yrkesfaglig høyere utdanning

9. Mot et mer enhetlig utdanningssystem