i1

Supplement nr. 22/2018

Michael

Artikler

Espen Dietrichs, Are Brean, Jan C. Frich

1. Introduksjon – hjernen og historien

Ragnar Stien

2. Hjernesykdommer og åpenbaringer

Trygve Holmøy

3. På sporet av multippel sklerose – de første beskrivelser

Trygve Holmøy

4. Da multippel sklerose utløste konstitusjonell krise i USA

Espen Dietrichs

5. Jan Birger Jansen – en grå eminense som har satt spor

Jan C. Frich

6. Hjerneforskerens slag

Erik Sætre

7. Guttorm Gråbardes brutale slekt – et nevropsykiatrisk familiedrama?

Lasse Pihlstrøm

8. Aldous Huxley og hjernen i dystopien

Ragnar Stien

9. Kennedy og Addison

Bernt A. Engelsen

10. Utsnitt fra epilepsiens historie

Arnulf Hestnes og Finn Tømmerberg

11. Om fedrelandssalmen, Elias Blix og hjernesvulst

Bjarne Ranheim og Ragnar Stien

12. Vis-Knut

Espen Dietrichs

13. Albert Einsteins forsvunne hjerne

Bjørnar Hassel

14. Jakobs delirium og overbevisningens nevrobiologi

Bjørnar Hassel

15. Religiøs anatomi i hofteregionen

Jan C. Frich

16. Eugene O’Neills

Bjørnar Hassel

17. Michelangelos David – et syndrom for fremtiden?

Nils Olav Aanonsen

18. Hadde Julius Cæsar epilepsi?

Nils Olav Aanonsen

19. Wilhelm II – tysk keiser med nevrologiske funksjonsvansker

Ragnar Stien

20. Begravet – men død?

Arnulf Hestnes

21. Arvid Hanssen – et liv som dikter etter poliomyelitt

Espen Dietrichs

22. Først i verden med dyp hjernestimulering ved Parkinson

Are Brean

23. Lidelse og omsorg i Johan Falkbergets forfatterskap

Register