i1

Supplement nr. 24/2020

Michael

Artikler

Brukermedvirkning i helse­tjenesten – realitet og retorikk

Fra lydighet til likeverd – pasientmedvirkning i et historisk og helsepolitisk perspektiv

Pasientautonomi og bruker­medvirkning i helsetjenesten – hvorfor så verdifullt?

Medvirkning på systemnivå

Erfaringer fra et brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten

Pasientmedverknad ved akutt sjukdom – ein metasyntese av pasient- og helsepersonell­erfaringar

Pasientmedverknad ved kronisk sjukdom – ein metasyntese

Medbestemmelse ved alvorlig psykisk sykdom

Samvalg

Samval og den autonome ­pasienten – er konfliktar ­underkommuniserte?

Digitale helsetjenester: nye muligheter, nye utfordringer

Brukernes stemme i forskningen

Teoretiske perspektiv og ­kvalitative design i forskning om pasientmedvirkning

Medverknad i lokalt ­folkehelsearbeid

Michael Skjelderup

Michael