i1

Supplement nr. 25/2020

Michael

Artikler

1 Hilsen fra Sjøfartsdirektoratet

2 Hilsen fra Sjøforsvaret

3 Hilsen fra Norsk Senter for Maritim Medisin og Dykkemedisin

4 Forord

5 Innledning

6 Tidlige initiativ for sjømannens helse

7 Sjømannens kost

8 Et tilsyn med sjødyktigheten

9 Røde Kors’ helsearbeid for sjøfolk

10 Verdens største og lengste sjøslag

11 Radio Medicos historie

12 Sjøfolkene og gjenoppbygging av landet

13 Et eget direktorat for sjøfolk

14 Hva var det med krigsseilerne?

15 Norsk Forening for Sjøfartsmedisin grunnlagt

16 Radikale endringer i Sjøforsvarets Sanitet

17 Cruisemedisin fra et norsk synspunkt

18 Nordiske initiativer for sjømannshelse

19 Nedgangstider og store konsekvenser

20 30 år i traden, 1980–2010

21 Sjøfartsdirektoratet får ansvar for sjøfolkene

22 Etableringen av IMHA

23 Styrket internasjonal satsing

24 Prosjekt HMS SJØ

25 Operativ psykologi – et levedyktig fagfelt

26 Maritim medisin blir institusjonalisert

27 Sjøfartsdirektoratet flytter til kysten

28 Avslutning

29 Epilogue – The health of merchant seafarers, Norway and beyond

30 Vedlegg

31 Forfatterbiografier

32 Liste over illustrasjoner

33 Litteratur

34 Index