i1

Supplement nr. 26/2021

Michael

Artikler

Erlend Hem, Magne Nylenna

Språk er også medisin

Heidi Gilstad

Hva er helsespråk?

Øivind Larsen

Ord, helse og historie

Magne Nylenna, Erlend Hem

Begreper og betegnelser i helsespråket

Åse Wetås

Godt språk gjev gode helsetenester

Alfhild Stokke

Vi trenger et felles helsespråk

Petter Gjersvik

Norske faguttrykk fremfor engelske: Hvorfor så vanskelig, hvorfor så lett?

Erlend Hem

Gruppe for norsk medisinsk fagspråk

Helene J. Bustad, Marte Innselset Flydal, Helene Knævelsrud, Erik Boye, Tom Kristensen

Et kappløp for norsk fagspråk

Per Brodal

Å skrive lærebok på norsk

Halvard Hiis

Helsespråk i et allmennleksikon

Alfhild Stokke, Ole Våge

Felles helseterminologi er pasientvennlig

Bente Christensen

Standardisert terminologi i dokumentasjon av sykepleie

Kari Mari Jonsmoen, Marit Greek

Sykepleierstudenter og sykepleiere med norsk som andrespråk

Magne Nylenna

Medisinske ordbøker og ordlister

Petter Henriksen

Språkendringer under koronaen

Heidi Gilstad

Pandemikommunikasjon

Vibeke Iren Herikstad

Innkallingsbrevene i spesialisthelsetjenesten

Tore Bratt

Klarspråk i Helgelandssykehuset – hvordan holde ut arbeidet?

Egil Rye-Hytten

Klart helsespråk – har pasientene noen rolle?

Eva Bekkelund-Eriksen

Klarspråk i NAV

Jon Christian Fløysvik Nordrum

Arbeidet med juridisk klarspråk

Johan L. Tønnesson

Ti teser om klart språk

Michael Skjelderup

Michael