i1

Supplement nr. 27/2021

Michael

Artikler

Berit Smestad Paulsen, Anne Vaalund, Øivind Larsen

Forord

Øivind Larsen

Frederik Holst – lege, universitetslærer og samfunnsbygger

Berit Smestad Paulsen, Anne Vaalund

Universitetets eldste drogesamling

Berit Smestad Paulsen, Anne Vaalund

The oldest drug collection at the Royal Frederick University in Christiania, Norway

Berit Smestad Paulsen

Hva er Holsts 18 klasser av droger?

Frederik Holst

Catalogus Musei pharmacologici Universitatis Regiæ Friedericianæ – Frederik Holsts egen innledning

Frederik Holst

Catalogus Musei pharmacologici Universitatis Regiæ Friedericianæ – Tabeller

Berit Smestad Paulsen

Universitetets eldste drogesamling i 2021

Jørund Straand og Hogne Sandvik

Professor Nils Berner Sørenssen (1774–1857) – teori og praksis i en medisinsk brytningstid

Michael Skjelderup

Michael