i2

Utgave nr. 1/2009

Allmennmedisin som akademisk fag

Artikler

Stein A. Evensen, Christoph Gradmann, Øivind Larsen

Hva husker vi? Aktørseminar om allmennmedisin

Stein A. Evensen, Christoph Gradmann, Øivind Larsen, Magne Nylenna (red.)

Allmennmedisin som akademisk fag