i2

Utgave nr. 2/2009

Reiser i tid og rom

Artikler

Øivind Larsen, Magne Nylenna

Reiser i tid og rom

Jon Geir Høyersten

Sinnslidelsenes historie – noen temaer og tablåer

Kaare R. Norum

Henrik Greve Blessing – «Fram» og tilbake

Øivind Larsen

Ferkel-kretsen og kulturen

Nina Dalen

Challenges for orphans in sibling headed households. Assessment of interventions to reduce stigma in Rakai District, Uganda.

Per Bergsjø

«Doctor Livingstone, I presume?» Reiser utenfor allfarvei i Afrika

Bent Olav Olsen

Et realistisk perspektiv på evidens-basert folkehelsearbeid

Øivind Larsen

Når hjerneskade gjør virkeligheten annerledes

Magne Nylenna

En kulturell reise

Øivind Larsen

Doris

Øivind Larsen

Det norske medicinske Selskab – møter med variert program i vårsemesteret 2009

Olav Hamran

Seminar i Medisinhistorisk museumsnettverk

Øivind Larsen

Autoritativ oversikt over ­fagområdet – men prisen?