i2

Utgave nr. 3/2009

200 år med nasjonal helseforvaltning

Artikler

Magne Nylenna

To hundreår – én helseforvaltning

200 år med nasjonal helseforvaltning

Hans Petter Schjønsby

Hvordan begynte det hele?

Ole Georg Moseng

Fra Sundhetskollegium til Sosialdepartement – sentralmyndighetenes kamp mot kolera

Øivind Larsen

Epidemihåndtering når årsakene er uklare – noen historiske eksempler

Bjørn Guldvog

Pandemier – hva gjør myndighetene i dag?

Olaug S. Lian

Helseprofesjonenes utvikling – et kontekstuelt perspektiv

Kari Tove Elvbakken

Fra sunnhetspropaganda til helseopplysning

Trond Nordby

Helsedirektør Evangs planer for velferdsstaten

Ole Berg

Mellom gammelt og nytt: Helseforvaltningen 1945–1994

Kristian Hagestad

Nasjonal styring – regional oppfølging – lokal utføring