i2

Utgave nr. 4/2009

Medisinens randsoner

Artikler

Øivind Larsen, Magne Nylenna

Medisinens randsoner

Øivind Larsen

Randsoner – utenfor eller utfordring?

Camilla Ihlebæk

Legenes rolle i folkehelsearbeid – fra hovedrolle til statist?

Johan Lund

Legens rolle i ulykkesfore­bygging, sentral eller marginal?

Jørund Straand

Til – på blå resept?

Bjørgulf Claussen

Hva er medisinsk riktig sykmelding?

Dag Bruusgaard

Uførepensjonering – medisinsk vurdering eller sosial sortering?

Johan Lund

Hvordan få oljearbeidere i Nordsjøen til å bruke hjelm når de sykler i fritiden?

Anne-Lise Middelthon

Når mat blir medisin – om mat og grenseoverskridelse

Gerd Holmboe-Ottesen

Endring i kostvaner etter migrasjon blant pakistansk fødte innvandrere i Oslo

Kari Bjerke Batt-Rawden

Musikkens rolle og betydning for vår helse og livsstil

Ingegerd Frøyshov Larsen

Bildekunst – nyttig for leger og legestudenter?

Merete Furuberg

Skog og folkehelse – en skogbrukers perspektiv

Erik Ekker Solberg

Er meditasjon medisin?

Ole Mathis Hetta

Helse eller frelse – eller begge deler?

Jan-Olav Henriksen

Er livets uendelighet en attraktiv mulighet?

Anne Alvik

Dødshjelp – i medisinens randsone?

Per Fugelli

Helsens mysterium – Knut Hamsun – en lærer i helsekunst?

Magne Nylenna

Målet er et godt liv

Gunnar Tellnes

Et liv i medisinens randsoner

Medisinens ultimate randsone??