i2

200 år med nasjonal helseforvaltning

Jubileumsseminar

Tid:

Mandag 2. november 2009

Sted:

Thon Hotell Opera, Oslo

Møteleder:

Redaktør Magne Nylenna, Helsebiblioteket, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

10.00 – 10.15

Velkommen. Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

10.15 – 10.45

Hvordan begynte det hele? Etablering av sunnhetskollegiet i 1809

Tidl. fylkeslege Hans Petter Schjønsby, Folkehelseinstituttet

10.45 – 11.15

Fra Sundhetskollegium til Sosialdepartement – sentral­myndighetenes kamp mot kolera

Forsker Ole Georg Moseng, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo

11.15 – 11.35

Pause m/kaffe og frukt

11.35 – 12.10

Epidemihåndtering når årsakene er uklare – noen ­historiske eksempler

Professor Øivind Larsen, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo

12.10 – 12.40

Pandemier – hva gjør myndighetene nå?

Ass. direktør Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet

12.40 – 13.15

Helseprofesjonenes utvikling – et kontekstuelt perspektiv. Førsteamanuensis Olaug S. Lian, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø

13.15 – 14.15

Lunsj

14.15 – 14.45

Fra sunnhetspropaganda til helseopplysning

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen

14.45 – 15.15

Helsedirektør Evangs planer for velferdsstaten.

Professor Trond Nordby, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

15.15 – 15.35:

Pause m/kaffe og frukt

15.35 – 16.15

Mellom gammelt og nytt: Helseforvaltningen 1945 – 1994

Professor Ole Berg, Institutt for helseledelse og helse­økonomi, Universitetet i Oslo

16.15 – 16.50

Paneldebatt: «Fremad og aldri glemme»

Departementsråd Anne Kari Lande Hasle

Direktør Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektoratet

Direktør Lars E. Hanssen, Helsetilsynet

Ass. direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

Fylkeslege Kristian Hagestad, Vest-Agder

16.50 – 17.00

Avslutning. Magne Nylenna

18.00

Middag

Festtale Professor Steinar Westin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim