i2

Bokanmeldelse: Magne Nylenna

«The medium is the message»

Michael 2008;8: 404–5.

Coupland D. Marshall McLuhan: You Know Nothing of My Work! New York: Atlas & Co, 2011. 216 s. ref. Pris: USD 24. ISBN 978–1–935633–16–7.

21. juli 2011 var det 100 år siden den kanadiske professoren og medieteoretikeren Marshall McLuhan (1911–80) ble født. Han skapte begrepene «global village» og «the medium is the message» og ble nærmest et ikon i sin tid. McLuhans liv er beskrevet i flere biografier, men i forbindelse med årets jubileum har en «annerledes» bok blitt publisert.

Tittelen på boken henspiller på en episode i Woody Allens film Annie Hall. Woody Allen og Diane Keaton står i kinokø og diskuterer med en person som hevder å undervise i mediekunnskap og ha god innsikt i McLuhans teorier. Da dukker Marshall McLuhan opp i egen person og sier: «You know nothing of my work. How you ever got to teach a course on anything is totally amazing».

Så enkel å forstå var McLuhan kanskje heller ikke bestandig. Men knapt noen har betydd mer for oppfatningen av media og kommunikasjon i det 20. århundret. Han var en slags brobygger mellom den gamle og den nye tid, mellom ulike kommunikasjonsepoker, fra Gutenberg til Internett. Nettrevolusjonen har medført ny interesse for McLuhans arbeider.

Douglas Coupland bruker mye plass på personen Marshall McLuhan, hans bakgrunn, familie, utdanning, katolske tro og endatil hans medisinske tilstand. Boken begynner nemlig med en beskrivelse av en vaskulær anomali i McLuhans hjerne. McLuhan hadde mange mindre cerebrale insulter, ble operert for en hjernesvulst høsten 1967, og fikk på slutten av livet et hjerneslag som gjorde at han verken kunne lese, skrive eller snakke.

Marshall McLuhan var en kontroversiell person hele livet. Coupland beskriver ham nærmest som autist. Han var avhengig av strenge daglige ritualer og hadde en atferd som var påfallende fra tidlig av. I hvilken grad eksentrisiteten kan tilskrives hans nevrologiske lidelser kan det bare spekuleres i. I hvert fall var han en original tenker. Han var opptatt av medienes innflytelse på enkeltindivider og konsentrerte seg rimeligvis mye om sin tids nye medium, fjernsynet. Og han var langt forut for sin tid.

Allerede for femti år siden var informasjonsoverfloden et tema. «…understand your world and detach from it, or be drowned by it. The world is understandable; too much information makes it feel like it isn’t. Look for patterns. Invert your biases»

McLuhans hovedverk Understanding Media ble utgitt i 1964. Her skrev han bl.a. «…content of all electronic media is insignificant; it is the medium itself that has greater impact upon society». «The content of a medium is always another medium».

Douglas Coupland, selv mest kjent for romanen Generation X, har skrevet en kortfattet og særegen bok som i form og innhold reflekterer McLuhans spesielle liv og virke. Det har blitt en leseverdig blanding av fakta, sitater og nærmest collagepregede innslag av nettsteder og digresjoner.

Magne Nylenna

magne.nylenna@kunnskapssenteret.no