i2

 

DEL 3: Etter 1914 blant likemenn – fakultetet fram mot ca. 1970 og noen linjer inn i tiden etterpå