i2

 

DEL 4: Opplevd virkelighet – referat fra et aktørseminar om utviklingen ved fakultetet fra 1970-årene og framover

For å belyse fakultetets historie siden 1970-årene ble det 3. desember 2012 arrangert et aktørseminar som er en del av jubileumsbokprosjektet. Her fortalte sentrale aktører fra utviklingen i denne perioden. Referatet utgjør derfor Del 4 av jubileumsboka. (Referatet har vært tilgjengelig i Michael; 2013; 10: 215 – 344.)