i2

 

Vedlegg 3: Studieplanen «Oslo 2014»: fordeling av fag i moduler

Modul

Tema

Uker

IMB

UE

HELSAM

UE

KLINMED

UE

M1

40 uker

(EXPHIL03)

Statistikk/introemne

Humanbiologi (anatomi, fysiologi, med biokj.,

ernæring)

(4)

34

Medisinsk stat.

Atferdsfag

Humanbiologi

2

0,5

24,5

Allmennmedisin

Samfunnsmedisin

0,5

1

Genetikk

Mikrobiologi

Immunologi

Indremed

Kirurgi

3

1

1

0,25

0,25

Eksamen

2

M2

40 uker

Humanbiologi

(anatomi, fysiologi, med

biokj., ernæring)

Propedeutikk

38

Humanbiologi

Atferdsfag

30,5

2,25

Allmennmedisin

Medisinsk etikk

0,5

0,25

Propedeutikk

Anestesi

Indremed

Kir

Radiologi

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Eksamen

2

M3

36 uker

1. Integr. klin. modul

34

Atferdsfag

Ernæring

2

0,5

Allmennmedisin

Medisinsk etikk

KLoK

1

0,25

0,25

Anestesiologi

Farmakologi

Fys.med/rehab Hud

Immunologi

Indremedisin

Kirurgi

Klin biokjem/fys

Mikrobiologi Patologi

Radiologi

1

2

1

3

1

6,25

4,25

3

2

4,5

2

Eksamen

2

EL 1

Kunnskapshåndtering/prosjektoppgavekurs

KLoK

1

M4

18 uker

Nevrologi, ØNH, Øye

17

Atferdsfag

1

Allmennmedisin

1

Nevrologi

ØNH

Øye

Genetikk

Farmakologi

Patologi

5,5

33

1

1

1,5

Eksamen

1

M5

18 uker

Psykiatri, rettsmedisin,

farmakologi,

Prosjektoppg. (4 uker)

13

Allmennmedisin

Samfunnsmedisin (rus/

helserett)

Med. etikk

1

1,5

0,25

Psykiatri

Rettsmedisin

Farmakologi

7,25

12

Eksamen

1

M6

18 uker

Reproduksjon, kvinnebarn

Global helse

17

Allmennmedisin

Samfunnsmedisin

Medisinsk etikk

Atferdsfag

1

0,5

0,25

0,25

Barnesydkommer

Føds.hj./kv.sykd.

Patologi

Genetikk

Farmakologi

Psykiatri

Klin biokj/fys

5,75

5,5

1,5

0,5

0,5

1

0,25

Eksamen

1

M7

18 uker

Samfunnsmedisin – og

primærhelsetjeneste

(4 u før/1 u e praksis)

5

Allmennmed.

Samfunnsmed.

KLoK

Medisinsk etikk

1,5

2,75

0,5

0,25

Praksis

12

Allmennmedisin

Samfunnsmedisin

4

2

Indremed

Kirurgi

3

3

Eksamen

1

M8

36 uker

2. Integr. klin. modul

33

Ernæring

Atferdsfag

0,5

1,5

Allmennmedisin

Samfunnsmed

KLoK

Medisinsk etikk

3

0,75

1,5

0,25

Indremed

Kirurgi

Anestesiologi

Patologi

Psykiatri

Radiologi

Farmakologi

Fys med rehab

Hud

Klin biokj/fys

8,5

8,5

2,5

2

0,5

1

0,5

1

0,25

0,25

Eksamen

3