i2

 

Vedlegg 5: Doktorgrader ved Det medisinske fakultet juni 1817 – juni 1989

Dette er en faksimile fra jubileumsboka Larsen Ø. Mangfoldig medisin. Oslo: Det medisinske fakultet, 1989, s. 155 – 77. Holsts disputas 18. juni 1817 var den første ved Universitetet. Oppdatert såvidt mulig for dødsfall inntil 1989.