i2

 

Vedlegg 8: Dekaner ved Det medisinske fakultet

Michael Skjelderup, 1816–1824 Kilde: Collett (2011): 1811–1870: Universitetet i nasjonen

Magnus Andreas Thulstrup, 1825 Kilde for årene 1824–28: Eksamensprotokoll for det medisinske fakultet nummer 1, Arkiv for Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet – RA/S-2536.

Nils Berner Sørenssen, 1826–1827

Frederik Holst, 1828–1829 Kilde for årene 1828–52: Forhandlingsprotokoller for hhv. 1828–1844, 1845–50 og 1851–70, Arkiv for Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet – RA/S-2536.

Michael Skjelderup, 1830–1831

Nils Berner Sørenssen, 1832

Magnus Andreas Thulstrup, 1833

Frederik Holst, 1834–1835

Nils Berner Sørenssen, 1836

Magnus Andreas Thulstrup, 1837

Christen Heiberg, 1838

Frederik Holst, 1839

Michael Skjelderup, 1840

Magnus Andreas Thulstrup, 1841

Frederik Holst, 1842

Christen Heiberg, 1843

Christian Peter Bianco Boeck, 1844

Frederik Holst, 1845

Christen Heiberg, 1846

Christian Peter Bianco Boeck, 1847–1848

Andreas Christian Conradi, 1849–1850

Frants Christian Faye, 1851–1852

Carl Wilhelm Boeck, 1853–1854 Kilde for årene 1853–1974: Norges Statskalender (tidl. Norges Hof- og Stats-Calender). Statskalenderne ble utgitt rundt årsskiftet hvert år og siktet på å gi opplysninger for det kommende år, men det varierer noe hvor oppdaterte de var. Dette kan medføre en viss usikkerhet vedrørende årstallene for skifter av dekan.

Christen Heiberg, 1855–1856

Frederik Holst, 1857–1858

Christian Peter Bianco Boeck, 1859–1860

Andreas Christian Conradi, 1861–1862

Joachim Andreas Voss, 1863–1864

Frants Christian Faye, 1865–1866

Christian Peter Bianco Boeck, 1867–1868

Joachim Andreas Voss, 1869–1870

Emanuel Fredrik Hagbarth Winge, 1871–1874

Julius Nicolaysen, 1875–1876

Hjalmar Heiberg, 1877–1878

Johan Storm Aubert Hjort, 1879–1880

Jacob Worm Müller, 1881–1882

Edvard Schønberg, 1883–1884

Emanuel Frederik Hagbarth Winge, 1885–1886

Julius Nicolaysen, 1887–1888

Hjalmar Heiberg, 1889–1890

Johan Storm Aubert Hjort, 1891–1892

Edvard Schønberg, 1893–1894

Gustav Adolf Guldberg, 1895–1896

Sophus Torup, 1897–1898

Edvard Schønberg, 1899–1900

Axel Holst, 1901–1903

Poul Edvard Poulsson, 1904

Søren Bloch Laache, 1905–1906

Cæsar Peter Møller Boeck, 1907–1908

Hagbarth Strøm, 1909–1910

Francis Gottfred Harbitz, 1911–1913

Hjalmar August Schiøtz, 1914–1916

Peter Fredrik Holst, 1917–1919

Axel Holst, 1919–1921

Kristian Kornelius Hagemann Brandt, 1922

Kristian Emil Schreiner, 1923–1925

Johan Nicolaysen, 1926–1928

Ragnar Vogt, 1929–1931

Johan Gustav Edvin Bruusgaard, 1932–1934

Otto Lous Mohr, 1935–1937

Theodor Kristian Brun Frølich, 1938–1940

Georg Herman Monrad-Krohn, 1941–1945

Torleif Bjarne Dale, 1946–1952 Otto Lous Mohr oppgis i Norges Statskalender for 1947–1951 som dekan, men med følgende fotnote: «Så lenge professor Mohr er rektor, varetas hans gjøremål som dekan i det medisinske fakultet av dettes nestformann, professor T.B. Dale.»

Georg Henrik Magnus Waaler, 1953–1955

Axel Christian Smith Strøm, 1956–1963

Alf Brodal, 1964–1966

Thore Lie Thomassen, 1967

Haakon Natvig, 1968–1970

Jon Utheim Lundevall, 1971–1974

Bjarne A. Waaler, 1974–1977 For årene 1974–2010 er fulgt dateringen som er påført dekanportrettene ved Det medisinske fakultet.

Morten Harboe, 1977–1980

Ivar Hørven, 1980–1986

Kaare R. Norum, 1986–1989

Erik Thorsby, 1989–1990

Per Jørgen Wiggen Vaglum, 1990–1996

Jon Dale, 1996–1998

Gunnar Tellnes 1998 Gunnar Tellnes trådte inn i vervet som fungerende dekanus da dekanus Jon Dale plutselig døde.

Stein A. Evensen, 1998–2006

Finn Georg B. Wisløff, 2007–2010

Frode Vartdal, 2011–2014