i2

Øivind Larsen

Moskus som møteplager

Michael 2016; 13: 238–9.

Ved møtet om lærebøker i samfunnsmedisin på Kongsvold Fjellstue 30.–31. mai 2016 (1) var det faktisk en så spektakulær utsikt til flere moskusdyr som beitet på en setervoll i skråningen ovenfor jernbanelinjen tvers over dalen at det virket forstyrrende!

Fra møterommet kunne man ikke unngå å se disse sjeldne dyrene. Flere av møtedeltakerne ble avslørt mens de lot blikket gli ut i naturen istedenfor å rette det mot powerpointskjermen. Naturen ute var stort sett grå, bortsett fra den grønne setervollen. Det var nok forklaringen på at vollen tiltrakk seg de firbente gjestene (figur 1). Det var vanskelig å la være å ta en tur, med stor forsiktighet, for å se litt nærmere på dem (figur 2).

Møteplagere? Kanskje ikke, men i ethvert fall en distraksjon av betydelig styrke!

Figur 1: Moskus rundt husnovene på Dovre.

(Foto: Øivind Larsen)

Figur 2: Det var noe ved det hvite i øyet på denne kameraten som ikke innbød til nærmere kontakt.

(Foto: Øivind Larsen)

Litteratur

  1. Westin S. Trenger vi lærebøker i samfunnsmedisin? Michael 2016; 13: 230 – 7.

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no