i2

Øivind Larsen

Mot en felles samfunnsmedisin

Michael 2017; 14: 242–3.

Den 29. og 30. mai 2017 møttes samfunnsmedisinske kolleger for tredje gang for å samsnakkes om hvordan undervisningen i samfunnsmedisin ved våre fire, norske, medisinske fakulteter bør være. En viktig bakgrunn for dette har vært å finne egnet, oppdatert lærestoff som dekker de emnene som for tiden er aktuelle, spesielt i medisinstudentenes grunnstudium.

Første møte var av orienterende art og ble arrangert i Trondheim 20. mai 2015 (1). Selv om mange sprikende synspunkter ble drøftet, var det likevel en forståelse for at saken fortjente at man gikk videre med den. Det ble gjort et år senere, nemlig på Kongsvold Fjeldstue 30.-31. mai 2016 (2), riktignok noe distrahert av moskus utenfor vinduene (3). Det ble på Kongsvoldmøtet uttrykt støtte til å arbeide videre med felles læringsmål i samfunnsmedisin og å definere et felles norsk kjernepensum. Man mente etter en del argumentasjon fram og tilbake at en kortfattet lærebok nok ville være til god hjelp. Magne Nylenna hadde vært i kontakt med Gyldendal Akademisk angående en eventuell lærebok. Møtedeltakerne støttet ideen om en lærebok og tilbød seg å stille opp som referansegruppe, dersom Nylenna tok på seg jobben.

Da man nå i 2017 møttes på Solstrand Hotel, Os ved Bergen etter innbydelse av det samfunnsmedisinske miljøet ved Universitetet i Bergen, ble felles lærestoff og en felles lærebok et hovedtema. Ingvild Sandøy hadde gjort en stor og god jobb med å samle og sammenstille temaene det undervises i ved de fire fakultetene. Man drøftet de ulike undervisningsplanene ved fakultetene, læringsmålene, eksamensoppgaver i grunnstudiet, relasjonen til sosialmedisinen og trygdemedisinen, spesialistutdanningen i samfunnsmedisin og andre emner. Magne Nylennas bokplaner ble også nå støttet, så det er å håpe at han gir seg trøstig i kast med oppgaven.

Samfunnsmedisingruppa 2017: Fra venstre Øivind Larsen (Oslo), Steinar Westin (Trondheim), Øyvind Næss (Oslo), Kjell Haug (Bergen), Gunnar Tellnes (Oslo), Ingvild Sandøy (Bergen), Ole Frithjof Norheim (Bergen), Henning Mørland (Norsam), John Gunnar Mæland (Bergen), Nils Fleten (Tromsø), Ole Jacob Møllerløkken (Bergen), Vinjar Fønnebø (Tromsø), Steinar Krokstad (Bergen), Karen Walseth Hara (Trondheim), Magne Nylenna (Oslo). Sittende foran fra venstre: Betty Pettersen (Trondheim), Maja-Lisa Løchen (Tromsø), Anne Kveim Lie (Oslo), Hanne Valeur (Oslo).

(Foto: Hyggelig servitør som trykket på utløserknappen på Øivind Larsens kamera.)

Også denne gang ble man enige om å møtes igjen om et års tid, i 2018 i Oslo. Det synes ganske klart at de samfunnsmedisinske fakultetsmiljøene i Norge er på vei mot en felles samfunnsmedisin.

Litteratur

  1. Larsen Ø. Ny giv for samfunnsmedisinsk undervisning? Michael 2015; 12: 306 – 10.

  2. Westin S. Trenger vi lærebøker i samfunnsmedisin? Michael 2016: 13: 230 – 7.

  3. Larsen Ø. Moskus som møteplager. Michael 2016; 13: 238 – 9.

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no