i2

Øivind Larsen

Stein A. Evensen kommandør av St. Olavs Orden

Michael 2017; 14: 241.

Ved en større anlagt tilstelning i Det norske Videnskaps Akademi 24. mars 2017 ble professor Stein A. Evensen (f. 1942) dekorert som kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Han ble behørig hyllet for sitt mangfoldige virke som lege, dekan ved Det medisinske fakultet i Oslo og som allmenn samfunnsaktør. Evensen er hematolog, og hans innsats for pasienter med blødersykdommen ble særlig trukket fram.

Stein A. Evensen er mangeårig styremedlem i Det norske medicinske Selskab og en aktiv deltaker i Selskabets virksomhet. Michaelslesere vil kjenne ham som en flittig bidragsyter.

Selskabet og Michael gratulerer!

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no