i2

Gåte løst

Michael 2018; 15; 369.

På side 80 i årets første Michael-nummer 2018; 15: 80. ba vi om hjelp til identifikasjon av et lite, medtatt maleri som ble funnet blant Det medicinske Selskabs eiendeler. Selskabets styremedlem Erlend Hem gjenkjente imidlertid den avbildede person: Det er batterichirurg m.m. Christian August Egeberg (1809–1874). Bildet er usignert, men vi tror det er malt av Asta Nørregaard (1853–1933).

Øivind Larsen