i2

Michael vol. 15, 2018, innhold

Hefte 1-2018: Formet 1970-tallet dagens helsetjeneste?

Leder – Ble dagens helsetjeneste formet av beslutninger på 1970-tallet?

Steinar Westin

7

«Det 20. århundre sluttet i 1970-årene»

Ole Berg

11

Norsk primærhelseteneste på 1970-talet – oppbrott, strid og ny giv

Kristian Hagestad

40

Krise i primærlegetjenesten – et førtiårsperspektiv

Ivar Sønbø Kristiansen

59

How do physicians prioritize?

Tarald Rohde

64

Bokanmeldelse – Mangt om makt og mat

Øivind Larsen

70

Aktuelt – Nytt universitetssykehus i Oslo – glimt fra en planleggingsprosess

Øivind Larsen

73

Bokanmeldelse – Konsist om Kings Bay

Øivind Larsen

78

Etterlysning – Hvem er dette?

Øivind Larsen

80

Hefte 2-2018: Stedsplanlegging som ­samfunnsmedisin

Leder – Stedsplanlegging er ­samfunnsmedisin i praksis

Magne Nylenna

87

Synspunkt – Fem lærdommer om en ­helsefremmende by

Peter Butenschøn

92

Kronikk – Hvordan skape en helsefremmende by?

Heidi Fadum

95

Kronikk – Planlegging for en helsefremmende by

Kjersti Granum

99

Kronikk – Planlegging for helse og trivsel – hva gjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

Hilde Moe

112

Kronikk – Fysisk planlegging i Norge – et komplekst system

Gunnar Ridderström

120

Kronikk – Ullevål – fra vikingetids ­gårdsanlegg til nedleggingstruet sykehus

Rolf Kåresen

124

Synspunkt – Planlegging på steder som ­allerede er der

Øivind Larsen

140

Boklansering

154

Erratum

154

Bokanmeldelse – Niels Tønder Lund (1749–1809) – et livsløp til ettertanke

Øivind Larsen

155

Hefte 3-2018: Medisinhistorisk mønstring

Leder – Medisinsk historie: Vi har noe viktig å fortelle

Øivind Larsen

167

Kronikk – Utviklingen av Nasjonalt Medisinsk Museum og medisinhistorisk ­museumsnettverk i Norge

Ellen Lange

175

Oversikt – Medisinhistoriske samlinger og museer i Norge

Ellen Lange

189

Rapport – Medisinhistorisk nettverksmøte i Trondheim 12.–13. april 2018

Redaksjonen

193

Kronikk – Medisinsk museum i Trondheim– for leg og lærd

Mona Ødegården, Ivar Skjåk Nordrum

195

Kronikk – Utfordringer ved å lage et ­medisinsk historielag – ­eksemplet Tønsberg

Per Evtun

204

Kronikk – Hvem skal forvalte det ­medisinske arvegods?

Lorentz M. Irgens

212

Kronikk – «Gammeldoktoren» – et godt liv på Glomdalsmuseet

Erik Arnesen

221

Kronikk – Hva skjer med helsearkivene i Norge?

Svein Carstens, Lars Christian Jenssen

240

Kronikk – Medisinens immaterielle historie

Magne Nylenna

246

Kronikk – Hvordan blogge om medisinsk historie?

Tore Salte

260

Kronikk – Reformene i sentral helse­forvaltning 2002 og etableringen av Helsedirektoratet

Anne Kari Lande Hasle

263

Original article – The saving and rescue of wounded British soldiers from Romsdal in Norway in World War II

Thorstein Bache Harbitz

270

Reisetips – Museum og virkelighet – det medisinhistoriske museet i Kiev

Øivind Larsen

289

Advice – Michael – Instructions for authors

The editors

292

Hefte 4-2018: Samfunnsmedisinsk utdanning

Leder – Styrket samfunnsmedisinsk ­samarbeid – en nasjonal dugnad

Steinar Westin

303

Kronikk – Spesialistutdanning i samfunnsmedisin

Henning Mørland

308

Kronikk – Studentundervisning i samfunnsmedisin ved NTNU

Gunnhild Åberge Vie

315

Kronikk – Felles læringsutbyttebeskrivelser for samfunnsmedisinsk undervisning for medisinstudenter

Anne Helene Kveim Lie, Ingvild Fossgard Sandøy

323

Oversikt – Nasjonale læringsutbytte­beskrivelser i samfunnsmedisin

Anne Helene Kveim Lie, Ingvild Fossgard Sandøy

328

Referat – Møte om samfunnsmedisinsk undervisning i Norge – Sem, Asker, 28.–29. mai 2018

Øivind Larsen

335

Kronikk – Materia medica

Ernst Bjerke

347

Bokmelding – «De lærdeste Lægers ­Urtegaarde»

Kristine Lillestøl

360

Det norske medicinske Selskab2017–2018

Øivind Larsen

363

Referat – Årsmøte i Det norske medicinske Selskab 2018

Astrid Nylenna

367

Gåte løst

369