i2

Utgaver

forside

Nr. 4 / November 2019

Det norske medicinske Selskab

forside

Nr. 3 / September 2019

Kontekstkompetanse

forside

Nr. 2 / April 2019

Vilhelm Møller-Christensen. Lægen, mennesket og medicinhistorikeren

forside

Nr. 1 / April 2019

Folkehelseinstituttet – hvordan ble det som det er?