i2

Utgave nr. 3/2019

Kontekstkompetanse

Artikler

Kontekstkompetanse

Original article: Christoph Gradmann, Alexander William Mbuya

Kibong’oto: The History of Global Tuberculosis Control seen through Local Archives

Originalartikkel: Aasta-Marie Sveino Strand, Marit Kvangarsnes, Bodil J. Landstad, Berit Kvalsvik Teige, Torstein Hole

Hvilke legekvalifikasjoner er det behov for ved øyeblikkelig hjelp døgnopphold i den norske kommunehelsetjenesten?

Originalartikkel: Per Nyborg

Høyere yrkesfaglig utdanning på europeisk nivå

Referat: Øivind Larsen

Samfunnsmedisinsk samling i Levanger

Magne Nylenna

Det norske medicinske Selskab 2018–2019

Aktuelt: Øivind Larsen

Michael Skjelderup 250 år