i2

Litteratur

Forord

 1. Duun, O. Ragnhild. Oslo: Olaf Norlis Forlag og Johan Grundt Tanum Forlag: p 166, 195. 1949.

 2. Thesen, R. Mennesket og maktene. Olav Duuns dikting i vokster og fullending. Oslo: Olaf Norlis Forlag: p 320. 1942.

1. Innleiing

 1. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 13. 2003.

 2. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 16. 2003.

 3. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 20. 2003.

 4. Gåsvær, K., http://www.sor-gjaeslingan.no/Hilderya-yvret-Gjslingan-og-Olav-Duun.aspx . 2016.

 5. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 27. 2003.

 6. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 28. 2003.

 7. Strøm, E., Jøa-samfunnet 1865-1900. Olav Duun-ringen, 3: p 13. 2003

 8. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 77. 2003.

 9. Thesen, R., Mennesket og maktene. Olav Duuns dikting i vokster og fullending. Oslo: Olaf Norlis forlag: p 34. 1942.

 10. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 23. 2007.

 11. Strøm, E., Jøa-samfunnet 1865-1900. Olav Duun-ringen. 3: p 20, 24. 2003.

 12. Strøm, E., Jøa-samfunnet 1865-1900. Olav Duun-ringen. 3: p 12. 2003.

 13. Strøm, E., Jøa-samfunnet 1865-1900. Olav Duun-ringen. 3: p 25-26. 2003.

 14. Strøm, E., Jøa-samfunnet 1865-1900. Olav Duun-ringen. 3: p 30. 2003.

 15. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 27. 2007.

 16. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 24.2007.

 17. Thesen, R., Mennesket og maktene. Olav Duuns dikting i vokster og fullending. Oslo: Olaf Norlis forlag: p 9. 1942.

 18. Schiøtz, A., Viljen til liv. Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid. Oslo: Samlaget: p 34, 35. 2016.

 19. Folkehelseinstituttet, Difteri. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/difteri---veileder-for-helsepersone/#om-difteri. 2018.

 20. Schiøtz, A., Viljen til liv. Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid. Oslo: Samlaget: p 69. 2016.

 21. Schiøtz, A., Viljen til liv. Medisin- og helsehistorie frå anitikken til vår tid. Oslo: Samlaget: p 39. 2016.

 22. Schiøtz, A., Folkets helse - landets styrke. 1850-2003. Oslo Universitetsforlaget: p 123-171. 2003.

 23. Skålevåg, S.A., https://sml.snl.no/psykiatriens_historie . Store norske leksikon, 2017.

 24. Dahl, L., Bidrag til kundskab om de sindssyge i Norge. https://www.nb.no/nbsok/nb/fb7fde2b5e130640212561925c21a8df?index=1#15. , Christiania: Det Steenske Bogtrykkeri. 1859.

 25. Sveen, K.B., Her bodde "idiotene" i Norge. Et gammelt kart frar 1800-tallet gir oss oversikten. https://www.nrk.no/kultur/gammelt-kart-viser-hvor-det-bodde-flest-idioter-i-norge-1.13923943, 2018.

 26. Mørch, W.T., Psykologiens historie. https://snl.no/psykologiens_historie, 2018.

 27. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 210, 213-214. 2007.

 28. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Bambergfjellet. Melhus: Decennium: p 12. 2003.

 29. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 191-192. 2003.

 30. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 349-351. 2007.

 31. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Achehoug: p 176. 2007.

 32. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 342. 2007.

 33. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 62. 2003.

 34. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 124. 2007.

 35. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 17, 20. 2003.

 36. Groven, L., På sporet av Olav Duun. Artiklar og kommentarar. Tapir.

 37. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 367-368.

 38. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 13. 2003.

 39. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 251. 2003.

 40. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 35. 2007.

 41. Thesen, R., Mennesket og maktene. Olav Duuns dikting i vokster og fullending. Oslo: Olaf Norlis forlag. 1942

 42. Nordheim, BP., Lys over Olav Duun. Trondheim: Nidaros Trykkeri & Forlag.

 43. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium. 2003.

 44. Strøm, E., Jøa-samfunnet 1865-1900. Olav Duun-ringen, 2003.

 45. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug. 2007.

 46. Syéd, GF., Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter. Bergen: Vidarforlaget. 2015.

 47. Vannebo, E., "Å vera menneske". Religion og menneskesyn i Olav Duuns dikting. Oslo: Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 2016.

 48. Hovstad, L., Olav Duun: Juvikfolke - en medisinsk historisk studie. I Nordisk Medicinalhistorisk Årbok. Nyköping. Gust Österbergs Tryckeri. 1969.

2. Mål for boka, materiale og metodar

 1. Den norske legeforening., Etiske regler for leger: https://beta.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningens-lover-og-andre-organisatoriske-regler/etiske-regler-for-leger/#23694. 2015.

 2. Direktoratet for e-helse., ICPC-2: https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/icpc-2-den-internasjonale-klassifikasjonen-for-primerhelsetjenesten. 2018.

3. Levekår i Duuns litterære univers

 1. Medisinalmeldingane. 1890. Statistisk sentralbyrå: p 226.

 2. Medisinalmeldingane. 1900. Statistisk sentralbyrå: p 236.

 3. Medisinalmeldingane. 1905. Statistisk sentralbyrå: p 223.

 4. Medisinalmeldingane. 1916. Statistisk sentralbyrå: p 210.

 5. Medisinalmeldingane. 1920. Statistisk sentralbyrå: p 202.

 6. Medisinalmeldingane. 1910. Statistisk sentralbyrå: p 211.

 7. Medisinalmeldingane. 1900. Statistisk sentralbyrå: p 235-236.

 8. Medisinalmeldingane. 1905. Statistisk sentralbyrå: p 224.

 9. Natvig, H., Hygieniske meddelelser. Tidsskr Nor Lægeforen, 1902-03: p 936-937, 995.

4. Bygda

 1. Syéd, G.F., Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter. Bergen: Vidarforlaget. p 120-121. 2015

 2. Wikipedia, Stockholmsyndromet: https://no.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndromet. 2017.

 3. Helsedirektoratet, Sosial ulikhet i helse. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/sosial-ulikhet-i-helse# økonomisk-og-sosial-bakgrunn-påvirker-helsen. 2018.

 4. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 190, 191. 2007.

 5. Friis, J., Laila. Ansgar.

 6. Skorgen, T., Ikdahl, I; Berg-Nordlie, M, Rasisme: https://snl.no/rasisme, i Store norske leksikon. 2018.

 7. Gujord, H., Olav Audun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 54. 2007

 8. Brox, O., Resirkulering av grågrenddiktaren, i Dag og Tid nr 9, 2. mars 2000.

5. Sjukdomsmønsteret i Duuns litteratur

 1. Direktoratet for e-helse, ICPC-2: https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/icpc-2-den-internasjonale-klassifikasjonen-for-primerhelsetjenesten. 2018.

 2. Folkehelseinstituttet, Dødsårsaksregisteret: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/. 2019.

 3. Bore, R.R. Medisinalberetningene tilgjengelige på web: https://www.ssb.no/a/histstat/artikler/art-2006-12-04-01.html.

6. Tuberkulose

 1. Helsedirektoratet. Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam: https://helsedirektoratet.no/pilot-for-strukturert-tverrfaglig-oppfolgingsteam. 2018.

 2. Skogheim, D., Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie. Oslo: Tiden Norsk Forlag: p 24-25. 2001.

 3. Skogheim, D., Sanstorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie. Oslo: Tiden Norsk Forlag: p 28-29. 2001.

 4. Skogheim, D., Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie. Oslo: Tiden Norsk Forlag: p 18. 2001.

 5. Skogheim, D., Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie. Oslo: Tiden Norsk Forlag: p 47. 2001.

 6. Schiøtz, A., Folkets helse - landets styrke. 1850-2003. Oslo Universitetsforlaget: p 206-217. 2003.

 7. Skogheim, D., Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie. Oslo: Tiden Norsk Forlag: p 28. 2001.

 8. Handagard, S., Helselære for folkeskolen. Bergen: Lunde & Co´s Forlag: p 91. 1921.

 9. Pedersen, A.G. Dødelighetsmønstret i endring: Fra infeksjoner til livsstil: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa94/del-ii-1.pdf. Historisk helsestatistikk. Dødsårsaker 1850-2004.

 10. Holmen, J; Midthjell, K; Holbø, ID; Enes, A; Holmen TL, Båten som ble til mens vi rodde. 30 år med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Levanger: HUNT forskningssenter, NTNU: p 27. 2014.

 11. Folkehelseinstituttet. Tuberkulose: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/. 2018.

7. Andre infeksjonssjukdommar

 1. Schiøtz, A., Folkets helse - landets styrke. 1850-2003. Oslo, Universitetsforlaget: p 30-31. 2003

 2. Borza, T., Spanskesyken i Norge 1918-19. Tidsskr Nor Lægeforen, 2001. 30(121): p 3551-4.

 3. Folkehelseinstituttet, Difteri. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/difteri---veileder-for-helsepersone/#om-difteri. 2018.

 4. Folkehelseinstituttet, Miltbrann. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/miltbrann-anthrax---veileder-for-he/. 2015.

 5. Folkehelseinstituttet, Kikhoste. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/kikhoste-pertussis---veileder-for-h/. 2018.

 6. Medisinalmeldingane. 1880. Statistisk sentralbyrå: p 191-192.

 7. Medisinalmeldingane. 1890. Statistisk sentralbyrå: p 214

 8. Folkehelseinstituttet, Tyfoidfeber. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/tyfoidfeber---veileder-for-helseper/. 2018.

 9. Medisinalmeldingane. 1882. Statistisk sentralbyrå.

 10. Medisinalmeldingane. 1883. Statistisk sentralbyrå.

 11. Medisinalmeldingane. 1886. Statistisk sentralbyrå.

 12. Medisinalmeldingane. 1888. Statistisk sentralbyrå.

 13. Medisinalmeldingane. 1889. Statistisk sentralbyrå.

8. Graviditet og fødsel. Kvinnenes stilling

 1. Dahl, L., Bidrag til Kundskab om De Sindssyge i Norge. https://www.nb.no/nbsok/nb/fb7fde2b5e130640212561925c21a8df?index=1#15. Christiania: Det Steenske Bogtrykkeri: p 157. 1859.

 2. Nesheim, I., Prevensjon. https://sml.snl.no/prevensjon. Store medisinske leksikon. 2018

 3. Folkehelseinstituttet, Fakta om svangerskapsforgiftning: https://www.fhi.no/fp/gravide-og-fodende-kvinners-helse/fakta-om-svangerskapsforgiftning/. 2016.

 4. Wikipedia, Eclampsia: https://en.wikipedia.org/wiki/Eclampsia. 2019.

 5. Lønnå, E., Abortkampen. https://snl.no/abortkampen. Store norske leksikon. 2018.

 6. Medisinalmeldingane. 1900. Statistisk sentralbyrå: p 235.

 7. Medisinalmeldingane. 1905. Statistisk sentralbyrå: p 223-224.

 8. Medisinalmeldingane. 1905. Statistisk sentralbyrå: p 286.

 9. Bore, R.R. Medisinalberetningene tilgjengelige på web: https://www.ssb.no/a/histstat/artikler/art-2006-12-04-01.html.

 10. Medisinalmeldingane. 1880. Statistisk sentralbyrå: p 199.

 11. Medisinalmeldingane. 1880. Statistisk sentralbyrå: p 202.

 12. Medisinalmeldingane. 1890. Statistisk sentralbyrå: p 213.

9. Psykiatri

 1. Rotvoll asyl. http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Rotvold_asyl. Strinda historielag. 2016.

 2. Thesen, R., Mennesket og maktene. Olav Duuns dikting i vokster og fullending. Oslo: Olaf Norlis forlag: p 136. 1942.

 3. Thesen, R., Mennesket og maktene. Olav Duuns dikting i vokster og fullending. Oslo: Olaf Norlis forlag: p 76. 1942.

 4. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 97. 2007.

 5. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 142. 2007.

 6. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 80 ff. 2003.

 7. Medisinalmeldingane. 1905. Statistisk sentralbyrå: p 222.

 8. Medisinalmeldingane. 1910. Statistisk sentralbyrå: p 209.

 9. Dahl, L., Bidrag til Kundskab om De Sindssyge i Norge. 1859: Christiania: p 258-305.

 10. Medisinalmeldingane. 1880. Statistisk sentralbyrå: p 200, 202.

 11. Medisinalmeldingane. 1890. Statistisk sentralbyrå: p 226.

 12. Medisinalmeldingane. 1900. Statistisk sentralbyrå: p 235.

 13. Medisinalmeldingane. 1905. Statistisk sentralbyrå: p 223.

 14. Medisinalmeldingane. 1905. Statistisk sentralbyrå: p 282.

 15. Medisinalmeldingane. 1910. Statistisk sentralbyrå: p 211.

 16. Medisinalmeldingane. 1916. Statistisk sentralbyrå: p 212,213.

 17. Medisinalmeldingane. 1920. Statistisk sentralbyrå: p 201, 202.

 18. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 349-351. 2007.

10. Andre helseproblem

 1. Medisinalmeldingane. 1910. Statistisk sentralbyrå: p 206.

 2. Medisinalmeldingane. 1905. Statistisk sentralbyrå: p 218.

 3. Folkehelseinstituttet, Skabb. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/skabb---veileder-for-helsepersonell/#forekomst-i-norge. 2016.

 4. Medisinalmeldingane. 1900. Statistisk sentralbyrå: p 232.

 5. Medisinalmeldingane. 1916. Statistisk sentralbyrå: p 208.

11. Familievald. Oppvekstvilkår

 1. Mykland, L; Masdalen, KO. Vergerådet, Barnevernsnemnda. http://ika11.enternett.no/asta_vedlegg/admhist/barnevern_vergeraad.htm. 1987.

 2. Tessem, L. Lang vei til barns rettsvern: https://www.aftenposten.no/norge/i/6qk5o/Lang-vei-til-barns-rettsvern. 2015.

 3. Teigstad, E. Barneloven §30 med kommentarer: https://www.foreldretvist.no/barneloven-30/. 2018.

 4. Mossige, S; Stefansen, K. Vold og overgrep mot barn og unge, i NOVA Rapport 5/16. 2016.

 5. Thoresen, S.H; Hjemdal, O.K. (red). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Nasjonalt kunnskapssenter. 2014.

 6. Braarud, H.C; Nordanger, DØ. Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2011. 48(10): p 968-972.

 7. Glad, K.A; Øverlien, C; Dyb, G. Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt 2010. Nasjonalt kunnskapssenter. 2010.

 8. Dahl, R., Gutt: fortellinger fra barndommen. Oslo: Gyldendal. 1986.

12. Aldring og alderdom

13. Tru, overtru, folkemedisin og anna behandling

 1. Rotvoll asyl. http://www.strindahistorielag.no/wiki/index.php?title=Rotvold_asyl. Strinda historielag. 2016.

 2. Wikipedia, Radiumhospitalet: https://no.wikipedia.org/wiki/Det_norske_radiumhospital. 2018.

 3. Wikipedia, Radiumhemmet: https://no.wikipedia.org/wiki/Radiumhemmet. 2018.

 4. Fløttum, S., Olav Duun - dikteren på Rambergfjellet. Melhus: Decennium: p 9-11. 2003.

 5. Solum, G., Det grenseløse sykehus. Namdal sykehus 150 år, 1848-1998. Namsos: Namdal sykehus. 1998.

 6. Bore, R.R. Medisinalberetningene tilgjengelige på web: https://www.ssb.no/a/histstat/artikler/art-2006-12-04-01.html.

 7. Holmen, J., Er det Gud vi saknar? , in Helse - Frelse. Samfunnsmedisin og livssyn - et møte, I.H. Kjølsvik, J, (red). Høyskoleforlaget. 2008.

 8. Berg Eriksen, T., Briste eller bære. Posthistoriske anfektelser. Oslo: Universitetsforlaget. 1990.

 9. Hovdhaugen, E., Vårt møte med døden. Oslo: Det Norske Samlaget. 1981.

 10. Gundersen, K., Snåsa-koden. En kunnskapsbasert guide til alternativ medisin. Oslo: Aschehoug. 2013.

 11. Tjomlid, G.R., Placebodefekten. Hvorfor alternativ behandling virker som det virker. Oslo: Humanist Forlag. 2013

14. Nokre kasuistikkar

 1. Syéd, G.F., Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter. Bergen: Vidarforlaget: p 192. 2015.

 2. Syéd, G.F., Olav Duun. Kunsten, kjærligheten og dødens dikter. Bergen: Vidarforlaget: p 210. 2015.

 3. Surén, P. Har ungdommer dårligere psykisk helse enn før? https://tidsskriftet.no/sites/default/files/generated_pdfs/51193-har-ungdommer-d%C3%A5rligere-psykisk-helse-enn-f%C3%B8r.pdf. Tidsskr Nor Legeforen, 2018.

 4. Ottesen Kennair, L.E; Hagen R (red). Persolighetspsykologi. Bergen, Fagbokforlaget: p 362. 2015.

 5. Grøndahl, P., Om drap. Oslo: Gyldendal. 2019.

 6. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 375.2007.

 7. Nasjonalt_kompetansesenternettverk, Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R): http://sifer.no/verktoy/detalj/hare-psychopathy-checklist-revised-pcl-r. 2013.

15. Samla diskusjon

 1. Schiøtz, A., Viljen til liv. Medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid. Oslo: Samlaget: p 403-404. 2017.

 2. Kjeldstadli, K., Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Oslo: Universitetsforlaget: p 165-166. 2013.

 3. Tolstoi, L., Ivan Iljitsj´død, in Leo Tolsto 1968. i. Utvalgte fortellinger. Gyldendal Norsk Forlag Oslo: p. 189-232. 1968.

 4. Skram, A., Professor Hieronimus 1895.

 5. Skram, A., På Sct. Jørgen. 1895.

 6. Hamsun, K., Markens grøde. Den norske bokklubben. 1917.

 7. Bojer, J., Den siste viking. Samlede romaner. Oslo: Gyldendal,. 1942.

 8. Skogheim, D., Sanatorieliv. Fra tuberkulosens kulturhistorie. Oslo: Tiden Norsk Forlag. 2001.

 9. Skjønnlitteratur: https://no.wikipedia.org/wiki/Skj%C3%B8nnlitteratur. 2018, Wikipedia.

 10. Rolv, T., Menneske og maktene. Olav Duuns dikting i vokster og fullending. Oslo: Olaf Norlis Forlag. 1942.

 11. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder, Forteller. Oslo: Aschehoug. 2007.

 12. Syéd, G.F., Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter. Bergen: Vidarforlaget. 2015.

 13. Vannebo, E., Å vera menneske. Religion og menneskesyn i Olav Duuns dikting, in Det teologiske fakultet. Universitetet i Oslo: Oslo. 2016.

 14. Hovstad, L., Olav Duun: Juvikfolke - en medisinsk historisk studie, in Nordisk Medicinhistorisk Årbok. Nyköping. Gust Österbergs Tryckeri: p 25-29. 1969.

 15. Gujord, H., Olav Duun. Sjøtrønder. Forteller. Oslo: Aschehoug: p 367-368. 2007.

 16. Pedersen, A.G. Dødelighetsmønstret i endring: Fra infeksjoner til livsstil: https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/sa94/del-ii-1.pdf. Historisk helsestatistikk. Dødsårsaker 1850-2004.

 17. Folkehelseinstituttet, Tyfoidfeber. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/tyfoidfeber---veileder-for-helseper/. 2018.

 18. Folkehelseinstituttet, Difteri. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/difteri---veileder-for-helsepersone/#om-difteri. 2018.

 19. Folkehelseinstituttet, Kikhoste. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/kikhoste-pertussis---veileder-for-h/. 2018.

 20. Folkehelseinstituttet, Levealder: https://www.fhi.no/nettpub/hin/befolkning/levealder/. 2018.

 21. Folkehelseinstituttet, Folkehelserapporten. https://www.fhi.no/nettpub/hin/. 2018.

 22. Krokstad, S.K., MS (red), Folkehelse i endring. https://www.ntnu.no/documents/10304/1130562/folkehelse-i-endring-huntrapport-2011.pdf. Levanger: HUNT forskningssenter, NTNU. 2011.

 23. WHO, Global Tuberculosis Report. Executive summary. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/. World Health Organization. 2018.

 24. Waaler, H., Tuberculosis and poverty. Int J Tuberc Lung Dis 2002. 6(99): p 745-746.

 25. Surén, P. Har ungdommer dårligere psykisk helse enn før? https://tidsskriftet.no/sites/default/files/generated_pdfs/51193-har-ungdommer-d%C3%A5rligere-psykisk-helse-enn-f%C3%B8r.pdf. Tidsskr Nor Legeforen, 2018.

 26. Folkehelseinstituttet, Selvmord tar flest unge liv i Norden. https://www.fhi.no/nyheter/2016/selvmord-tar-flest-unge-liv-i-norde/. 2016.

 27. Kjølseth, I; Ekeberg, Ø; Teige, B, Selvmord blant eldre i Norge. Tidsskr Nor Lægeforen, 2002. 15(122): p 1457-61.

 28. Gundersen, K., Snåsa-koden. En kunnskapsbasert guide til alternativ medisin. Oslo: Aschehoug. 2013.

 29. Tjomlid, G.R., Placebodefekten. Hvorfor alternativ behandling virker som det virker. Oslo: Humanist Forlag. 2013.

 30. Holmen, J., Er det Gud vi saknar? i Helse - Frelse. Samfunnsmedisin og livssyn - et møte. Kjølsvik, I; Holmen, J (red). Høyskoleforlaget. 2008.

Jostein Holmen