i2

Utgave nr. 1/2020

Dagar til å leva, og dagar til å døy ...

Artikler

Forord

Samandrag

1. Innleiing

2. Mål for boka, materiale og metodar

3. Levekår i Duuns litterære univers

4. Bygda

5. Sjukdomsmønsteret i Duuns litteratur

6. Tuberkulose

7. Andre infeksjonssjukdommar

8. Graviditet og fødsel. Kvinnenes stilling

9. Psykiatri

10. Andre helseproblem

11. Vald i familien og oppvekstvilkår

12. Aldring og alderdom

13. Tru, overtru, folkemedisin og anna behandling

14. Nokre kasuistikkar

15. Samla diskusjon

Etterord

Litteratur

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

Vedlegg 5

Vedlegg 6