i2

Notat: Øivind Larsen

Oslo – en «psykt bra by»?

Michael 2020; 17: 536.

Foto: Øivind Larsen

«En psykt bra by« var navnet på den strategien som Byrådet i Oslo lanserte 27. juni 2019. Dette er en plan om tverrfaglig innsats, spesielt rettet mot psykiske plager og rusproblemer. Innbyggerinvolvering og tilgjengelighet er nøkkelord i dette.

Det er tre hovedmål, at færre innbyggere får psykiske helseutfordringer, at man får «en dør inn» til psykiske helsetjenester, og at de innbyggerne som har psykiske helseutfordringer får bistand ut fra sine behov, slik at de kan leve meningsfylte liv. Strategien bygger på et kunnskapsgrunnlag som er samlet inn over lang tid.

Dette lover bra. I en så stor befolkning som Oslos vil det alltid være noen som har problemer og noen som har vanskeligheter med å finne fram i systemet og få hjelp. Det gjelder å hjelpe disse så godt man kan. Men noe av det viktigste som kommer ut av et solid kunnskapsgrunnlag, er årsakssammenhengene. Der forekomst og sviktende tjenesteyting skyldes forebyggbare forhold som man kan gjøre noe med, bør man gjøre det.

I størst mulig grad angripe ondenes rot.

Øivind Larsen

oivind.larsen@medisin.uio.no