i2

2 Hilsen fra Sjøforsvaret

Figur 3: Kommandør Ole H Budal, Sjef Saniteten i Sjøforsvaret.

Foto: Privat

«Å fremme maritim medisin» heter det. Dette er formålet til Norsk Forening for Maritim Medisin. I Saniteten Sjøforsvaret anvender vi denne kunnskapen og dette faget hver dag, gjennom tjeneste på Sjøforsvarets fartøy, gjennom rådgivning til sjefer på ulike nivå og gjennom undervisning til gasten som skal være i stand til å hjelpe sine kollegaer hvis behovet skulle inntreffe.

Utvikling og kunnskapsbæring av faget maritim medisin har også i stor grad foregått på gråmalte fartøy gjennom erfaring fra tjeneste, videreutviklet og satt i system av sivile etater, ved å forfatte lærebøker, arrangering av konferanser og kurs osv.

Vi er nødt til å samarbeide på tvers av miljøer innen et lite fagmiljø som maritim medisin, men også innen sanitet og medisin generelt. Dette er særdeles viktig i et lite land som Norge. Noe som også reflekteres gjennom revitalisering av totalforsvarskonseptet.

Vi kan lære mye av historien, og må samtidig evne å se fremover.

Jeg ønsker Norsk Forening for Maritim Medisin hjertelig til lykke med 50 års jubileet og ser frem til videre samarbeid.

Med maritim hilsen

Ole H. Budal

Kommandør

Sjef Saniteten i Sjøforsvaret