i2

32 Liste over illustrasjoner

Figur 1 von Bertel, Hans. The Master as Ship’s Apothecary. Foto: Kolltveit, 1990; 219.  2

Figur 2 Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad. Foto Sjø-fartsdirektoratet  15

Figur 3 KOmmandør Ole H Budal, Sjef Saniteten i Sjøfosvaret. Foto Privat  16

Figur 4. Maleriet kan illustrere behov for medisin ombord og viser at også kvinner og utlendinger var ombord i gamle dager. Sundt-Hansen, CF. 1890. Begravelse ombord. Foto Nasjonalmu-seet.  23

Figur 5 Plakat fra Den andre verdenskrig.  27

Figur 6 Bernardini Ramazzini (1633–1714)  29

Figur 7 James Lind (1716-1794)  31

Figur 8 Callisen, H. Foto Aust-Agder museum og arkiv  32

Figur 9 Frimerke som markerer 200 års for Eilert Sundts fødsel.  34

Figur 10 The Dreadnought, 104 Guns, until recently lying off Greenwich. Wikimedia Commons  36

Figur 11 Cartoon commenting on the retirement of Samuel Plimsoll as MP for Derby, a seat which he held from 1868-1880  40

Figur 12 Forside av landets første autoriserte sjømannslegebok. Uchermann, V. 1886. Lægebog for Sømænd.  44

Figur 13 Dr Stian Erichsen. Foto: Haga, 2015.  50

Figur 14 Utdrag av kostreglement for den norske handelsflåten, 1894  53

Figur 15 Anders Bloch. Korsaren 2017-04-21  60

Figur 16 Illustrasjon til utstillingen Torpedert ved Norsk Mari-timt Museum. Tegnet av Kristian Krohg-Sørensen.  62

Figur 17 Krogh, Christian. 1887. Albertine i politilægens vente-værelse. Utsnitt.  66

Figur 18 Prokal eske. Norsk Farmasihistorisk museum. NFA.06535.  67

Figur 19 Hanna Frivold i Norges Kvinder nr. 79/1926. Ref i Ol-stad, F. 2006. Vår skjebne i vår hånd. Norsk sjømannsforbunds historie. Bd. 1. Oslo, Pax forlag; 107.  69

Figur 20 1926-07-09 Ny lægebog for sjømænd. Aftenposten; 5  71

Figur 21 Forside Engelsen. H. 1926. Lægebok for sjømenn  71

Figur 22 Leder fra Dagbladet Anon. 1933-11-28; 3  73

Figur 23 NORTRASHIPs flagg.  78

Figur 24 The Cruel Sea. Filmplakat Foto IMDB  81

Figur 25 Johs Kvittingen i 1952. Foto Måløyraidmuseet  83

Figur 26 Forside fra lærebok utdelt til amerikanske sjømen (War Shipping Administration. 1943. Safety for seamen).  86

Figur 27 Helsedirektør Karl Evang  89

Figur 28 DS Hestmanden på Fjordsteam 2018 i Bergen. Foto Tore Sætre, Wikimedia Commons  94

Figur 29 Hvalkokeriet «Sir James Clark Ross». Foto Norsk tek-nisk museum  98

Figur 30 Bergen Radios sendestasjon, sommeren 1958, sett fra sydøst. Foto Norsk Teknisk Museum.  99

Figur 31 Faksimile fra Dagbladet 7 mai 1923.  100

Figur 32 Utsnitt fra «Fiskaren» 1931-03-11.  101

Figur 33 I 1937 kunne en lese om skip så store som 1800 tonn som var i havsnød uten radio. Arbeiderbladet 1937-01-30.  102

Figur 34 Morsenøkkel  107

Figur 35 I 1955 var denne bakelitt telefonen noe av det mest moderne en kunne ha.  109

Figur 36 Mottakerhallen på Rogaland Radio i 1974. Mottaker-bygningen lå i tilknytning til tretti, 20 meter høye, mottaker-master på Skjæveland. Foto: Ukjent/Telemuseet.  109

Figur 37 I Vigreskogen, 20 kilometer fra mottakerne lå sende-stasjonen på 600 kvm. Der ble det i 1959 reist ti av de 50 meter høye ståltårnene som bar senderantennene. Foto: Ukjent/telemuseet, Vigreskogen ca. 1970.  110

Figur 38 Figur 28 Simonsen NMT mobiltelefon fra 1981 med Bæremeis. Foto Faksimile fra Telenor.com  112

Figur 39 Faksimile Teknisk Ukeblad 2012, nr. 30.  114

Figur 40 Bilde fra nyhetsinnslag på Dagsrevyen August 2014 om videotilbudet ved RMN.  115

Figur 41 Fra signering av avtalen mellom Telenor Kystradio, Norwegian Centre of Maritime Communication og RMN i 2014.  116

Figur 42 Kommunikasjon og saksgang ved henvendelser til Ra-dio Medico Norway.  119

Figur 43 Parole i 1 maitoget i Stavanger i 1961 med protest mot forhyring av forbrytere. Foto: Halvorsen, 2007; 125.  146

Figur 44 Balao lugaren. Utstillingen «Til Sjøs!». Foto Norsk Ma-ritimt Museum.  155

Figur 45 Professor Øivind Larsen.  167

Figur 46 Plakat fra Den andre verdenskrig.  169

Figur 47 Aftenposten 1986-10-27.  184

Figur 48 Tenfjord, OW. Tegning av Hammarlund i Dagbladet 1960  186

Figur 49 Frimerke for redningstjenesten.  189

Figur 50 Rederilege Tenfjord blir intervjuet (Anon. 1971. Re-gelmessig kontakt viktig. Informasjonsorgan fra Wilh. Wil-helmsens Rederi. 11, 3; 34.)  192

Figur 51 Kystvaktens crest.  201

Figur 52 Forside fra Nordisk Råd. 1962. Helsetjeneste for søfa-rende.  218

Figur 53 Forside fra rapporten fra Nordisk Råds seminar om Sjøfartsmedisinsk forskning  222

Figur 54 Forside Norsk bedriftshelsetjeneste 1981, 3  226

Figur 55 Forside Brochmann, JHH. 1982. Førstehjelp ombord.  232

Figur 56 Bølgesimulator hos Veritas på Høvik. Foto Dag Of-fer-Ohlsen  236

Figur 57 Forside Norsk Bedriftshelsetjenste 1983, 4.  237

Figur 58 Brochmann, JHH. Foto Øyvind Larsen  238

Figur 59 Frimerke for Sjømannsforbundet.  245

Figur 60 Tenfjord, OW. Foto Øyvind Larsen  254

Figur 61 Arne Flåtrud. Foto Øyvind Larsen  256

Figur 62 Utposten. 1994-nr-5. Temanummer om Sjøfartsmedi-sin.  263

Figur 63 Foreløpig siste utgave av foreningens tidsskrift fra 2019  268

Figur 64 Første utgave av foreningens tidsskrift fra 1996  268

Figur 65 Foreningens crest  269

Figur 66 Forside ISMH Program, Oslo  277

Figur 67 Forsiden til foreningens nettside.  285

Figur 68 Deltagerne på første kurs i navalmedisin, senere mari-tim medisin.  288

Figur 69 Forside RLF. 2004. Elektronisk veileder for alle med ansvar for personell ombord på norske skip.  289

Figur 70 Sjøfartsdirektør Rune Teisrud.  291

Figur 71 KNM «Kvikk»  294

Figur 72 Vilhelm Koefoed, Bente Moen, UIB, Jan Sommer-felt-Pettersen, Aage Andersen, Kreftregisteret, ved oppstart av Prosjekt HMS SJØ på KNM Alta i Oslo, 2001. Foto: Privat.  295

Figur 73 Forsiden til Rapporten om Prosjekt HMS SJØ. 296

Figur 74 Johnsen, Bjørn Helge. Foto: Privat  300

Figur 75 Forsiden på tredje utgave av læreboken.  301

Figur 76 Senterets logo i 2006.  305

Figur 77 Leif Aanderud. Foto Privat  308

Figur 78 Aksel Harald Schreiner. Foto Privat  308

Figur 79 Medisin ombord, 2006.  309

Figur 80 Arne Ulven. Foto Privat  309

Figur 81 Alf Magne Horneland. Foto Privat  309

Figur 83 Arne og Aksel ved ‘møtebordet’, undertegnede ståen-de bak. Foto: Privat  310

Figur 84 Kompassrosen som Arne og undertegnede malte i vårt første kontor. Foto: Privat  311

Figur 85 Ship Medical Facilities – 2006.  312

Figur 86 Vår nye logo – fra 2008.  313

Figur 87 Medisin ombord, i engelsk utgave 2007.  314

Figur 88 Professor EIlif Dahl.  314

Figur 89 DVD. Førstehjelp til sjøs.  315

Figur 90 Anne Gurd Lindrup – kurskoordinator.  316

Figur 91 Professor John Timothy (Tim) Carter.  316

Figur 92 Christine Tewa Toffa Komano  317

Figur 93 Ronja Hesthammer  317

Figur 94 Rune Djurhuus  317

Figur 95 Alf Magne, Arne, Erik, Alfred og Kjell samlet for signe-ring av avtale med legene om drift av Radio Medico som en del av NSMM.  318

Figur 96 Agnar Tveten, leder Radio Medico fra 2012.  319

Figur 97 Hege Sofie Imsen  320

Figur 98 Sue Stannard  321

Figur 99 Katrin Ahlen  321

Figur 100 Vilhelm F Koefoed  322

Figur 101 Einar Thorsen  322

Figur 102 Kari Troland  322

Figur 103 Endre Sundal  322

Figur 104 Stein Håkon Låstad Lygre  322

Figur 105 Jan Sommerfelt-Pettersen  322

Figur 106 Ingrid Hjulstad Johansen  323

Figur 107 Jon Magnus Haga  323

Figur 108 Like før vi starter et separatmøte i ILO. Rolle: Rådgi-ver for ISF.  325

Figur 109 Fra inngåelsen av avtalen mellom Royal Thai Navy og NSMDM  326

Figur 110 Grunnkurs nr 34 i maritim medisin, Legens hus, Ber-gen  327

Figur 111 Deltakere på ISMH 13 obord på fjordtur ombord på DS Oster  328

Figur 112 Faksimile av oppslaget i Navigare i forbindelse med lederskiftet ved NSMDM, desember 2018  330

Figur 113 Forside. Arbeidsgruppeinnstilling. 1999. Etablering av et norsk Kompetansesenter i Sjøfartsmedisin.  334

Figur 114 Olav Akselsen. Foto Sjøfartsdirektoratet.  339

Figur 115 Forsiden på temanummeret  339