i2

34 Index

330 skvadronen 165; 248

Aagaard, V 148

Aanderud, L 264; 267; 283; 291; 308

Aarvik, E 148; 154

Aasarød, H 156; 191; 227

Aasen, TB 309; 310

Aaskow, UB 32; 167

Abrahamsen, E 286

ACEP 208; 215; 374

Administrasjonsrådet 96

Admiralitetet 28; 33; 35

Admiralitity 88

Ahlen, K 321

AHLR 209

Âikäs, T 221

Akselsen, O 245; 338

Aktive Krigsdeltakeres Forening 173

Alcaraz, MJI 282

Alexander, F 173

Almenvitenskapelige Forskningsråd 142

American College of Emergency Physicians 208; 276; 315

Amundsen, R 70

Andersen, AH 49

Andersen, M 58

Antall godkjente sjomannsleger

1954 132

Antall medlemmer i foreningen
1988 251
1995 269
1997 269

Arbeidsdirektoratet 124; 130; 131; 145; 147; 250;

Arbeidsforskningsinstituttet 139; 167

Arner, O 139; 141; 142; 144; 145; 148; 154; 167

Arvidsson, O 121

Askevold, F 174; 182; 183

ATLS 209

Aubert, V 139; 141; 142; 143; 167;

BDS 203

Bellamy, W 84

Bergens Skipperforening 48

Bergenske Dampskipsselskab 203

Beriberi 49; 51; 52; 54; 193

Bjørkhaug, K 283; 284

Blain, D 84-86

Blane, G 31

Bohr-Olsen, A 42

Bommeland, KJ 165

Bondt, Jd 49

Brakstad, O 271

Braut, GS 262; 267; 355

Bremseth, G 245

Broch, OJ 173

Brochmann, JHH 225; 231; 323; 238; 252

Brun-Gulbrandsen, S 143; 148; 370

Bryde, J 46; 49

Budal, O 16; 268

Buen, E 191f

Bulletin of the Institute of Maritime
and Tropical Medicine 337

Bøe, J 102-103

Callisen, H 32; 167

Camp Norway 93

Canals, LM 278; 281; 282

Carnival Corporation 204

Carter, T 316; 321; 324; 329; 338; 340; 345; 374

Castberg, J 62

Center for Maritim Sundhed og Samfund 258

Christensen, RH 184

Christianiaklinikken 254; 267; 334; 352; 376

Christoffersen, T 177

Churchill, W 61; 77

CIBA 236

CLIA 209

CMSS 258

Committee on Hygiene of Seafares 129

Committee on the Care of Shipwrecked Personel 88; 89

Crystal Cruises 206; 209; 215; 374

Dagens Næringsliv 58

Dahl, E 202: 215; 235; 267; 277; 284; 314; 356

Dahl, T 83

Dahlstrøm, S 70

Danielsen, P 78

Dansk Selskab for Maritim Medicin
259; 267; 367

de Fontenay, CF 33

De Forente Nasjoner 129

Dekorasjoner 184

Den Andre Verdenskrig 22; 28; 47; 62; 64; 77; 80; 92; 120; 124-126; 141; 168; 185; 244; 259

Den Første Gulfkrigen 242

Den Første Verdenskrig 27; 60; 63-65; 77; 80; 88; 92-93

Den Norske Amerikalinjen 205

Den Norske Legeforening 141; 187; 197; 210

Den norske Sjømannsmisjon 36

Departementet for Handel og Skipsfart
194; 224

Departementet for handel, sjøfart og
industri 126f

Det Internasjonale Arbeidsbyrå 124

Det Maritime Sundhedsvæsen 222; 265;

Det Medisinske Fakultet i Oslo 173

Det Norske legekontor i London 193

Det Norske Maskinistforbund 290

Det Psykologiske Fakultet i Bergen 301

Det Rådgivende Utvalg for Krigspensjoneringssaker 177

Det Skandinaviske Sjømandshjem i Brooklyn 58

Diesen, A 75

Direktoratet for sjømenn 132; 134; 145; 147; 154-162; 184; 187; 190; 224; 232-234; 240-241; 250; 253; 256; 258; 341; Nedleggelse 256

Disen, H 78

Distriktslege 50; 238

Djurhus, R 317; 322D-nummer 223f

DoCumentum Navale 259; 267-268; 271; 285; 376

Dokument 8 248

Dreadnought Seamen’s Hospital 35-36

Driftstilskudd 238; 289

DSC 140f

Dumbarton 93

Dysenteri 30f; 49f

Døhl, F 173

Efskind, L 234

Egede-Nissen, A 179

Eid, J 300

Eidsvoll Rekonvalesenthjem 170f

Eielsen, O 310; 313

Eitinger, L 174-177; 183-184

Eitingerutvalget 184

Emergency Medicine 208

Engelsen, H 67; 69; 70; 72-74; 180-181; 347

Engeseth, A 174

Erichsen, S 50

Evang, K 20; 81-82; 84; 86-89; 91-92; 121-122; 125; 128-129; 148-149; 196: 349

Ex gratia 80; 178-179

Exploration Cruise Line 206; 215

Filseth, A 286

First Lord of the Admiralty 32

Fiskeri og Søfartsmusset i Esbjerg 259

Flåtrud, A 184; 190; 227; 250; 254; 256-7; 262; 265; 283;

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker

159f

Foreningen for skandinaviske sjømannshjem i fremmede havne 66; 120; 217;

Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmende Havne 35

Forskningsenhed for Maritim Medicin 258f

Foss, JC 252; 253; 257-8; 265; 269; 352

Foss, ØT 135

Fossan, GO 234-5

Frantze, M 286

Fredriksen, W 215

Frivakt 126

Frydenlund, J 240-1; 254; 257; 283; 286

Frølich, T 56

Fugelli, P 220; 262; 153

Funk, C 56

Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane 269

Gardell, B 221

Generaldirektør for kirurgien 32f

Generalinspektøren for Sjøforsvaret 199

Gjendemsjø, L 172-3

Gjestland, T 91; 175;

Goethe, WH 238

Golden, F 189-190

Gozhenko, A 282

Gravem, AO 93

Greiner, B 286

Greve-Brun, J 148

Grieg Foundation 315

Grieg, A 339

Grieg, N 77; 96; 179

Grønning, M 322; 325

Grønseth, E 142

Grønvik, O 174

Gråbø, K 215

Gullstriper 213

Guzman, Pd 282

Haakon VIIs Frihetsmedalje 184-5

Haga, JM 18; 323

Halvardsson, G 221

Handelsdepartementet 103; 120; 132; 147; 150; 191; 195; 224; 291-2

Hansen, HL 267

Hansen, Klaus 74

Hansen, Kjell 184

Hanssen, E 46

Hardanger Sunnhordland Dampskipsselskap 270

Hareide, M 191

Harlem, G 370

Harth, V 282

Hartvig, P 183, 286

Haslund, F 126

Haug, E 174

Hauge, I 187

Haugen, I 126

Haugersveen, J 177

Haugsbakk, J 191f

Health Care Guidelines for Cruise Ship Medical Facilities 209

Hedstrøm, Ø 248

Heger, W 177

Heimstad, L 80; 168

Heitmann, N 75

Helgason, T 221

Helse- og Omsorgsdepartementet 291; 308

Helsedirektoratet 76; 125; 132; 154; 156-7; 160-1; 186-7; 191; 196; 231; 250-1; 276; 286; 308; 312; 314; 318-9; 327; 332

Helweg-Larsen, P 171-2

Heløe, L 239

Hennings, F 45

Hennings, W 32

Herlofsen, P 174f

Herlofson, CO 199

Hersson, L 126; 148-9

Hesthammer, R 317

Heyerdahl, O 177

High Speed Craft Code 140

Hiim, A 248

Hjeltnes, G 177

Hoffmann, WC 84; 144; 170

Holan, LD 225;

Hollund, BE 311

Holst, A 54-6

Holst, PF 73

Horneland, AM 135; 282; 303; 309; 311; 337; 339; 340; 355; 375

Horneland, K 285

Horve, T 178

Hospitalskip 35; 83; 113

HSC 140

HSD 270

Hurtigruten 338; 345

Høstmark, F 193; 195

ICOH 261

Idnani, S 282

ILO 88; 102-3; 122; 124; 129; 151; 202; 261; 273; 275-7; 279; 280; 290; 304; 316; 324; 329; 340; 348-350

IMHA 215; 273; 278-282; 315; 324; 374

IMO 103; 139; 190; 203; 223; 247; 261; 277; 279; 304; 316; 324; 329; 336; 340; 350

IMO 1.15 224

IMO 60 224

IMO 80 224

Imsen, HS 135; 320; 330

Independent Contractor 212

INMARSAT 107; 112

Institutt for samfunnsforskning 139; 142; 148

Institutt for Samfunnsforskning 139; 142; 148

International Code of signals 72; 107

International Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Fishing Vessel Personnel 223

International Maritime Health 215; 273; 278; 314; 325; 337

International Maritime Health Association 273; 278; 281; 324; 337

International Shipping Federation 324

International Symposium on Maritime Health 261; 265; 269; 279; 282; 324; 327

Irak-Iran Krigen 242

Ivaran Lines 206

Jahre, A 143

Jakobsen, G 221

Jegaden, D 282

Jeppesen, JR 267

Jeżewska, M 337

Johannessen, G 150

Johansen, H 101

Johansen, IJ 323; 329

Johansen, RL 284

Johnsen, AM 176; 199

Johnsen, BH 299; 375

Johnsen, E 243

Joint Maritime Commission 122

Jordal, AK 339

Karling, O 145

Keilhau, W 62

Kinn, T 187

Klageinstansen for sjømenn 135

Knudsen, Grete 264; 277

Knudsen, Gunnar 46; 60

Koefoed, VF 265; 269; 283; 293; 314; 321; 357

Kolera 49f

Komano, CTT 317

Kong Haakon VII 64; 87

Kongshaug Rekonvalesenthjem 170

Konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levevilkår 336

Konvoiering 60; 102; 176; 180; 244

Konvoisystemet 60

Kopperud, K 238

Koren, ES 20; 45; 76; 339

Krig

   Den Andre Verdenskrig 22; 28; 47; 62; 64; 77; 80; 92; 120; 124-6; 141;; 168; 185; 224; 259

   Den Første Verdenskrig 27; 60; 63-5; 77; 80; 88; 92-3

Krigsdekorasjonsrådet 184-5

Krigsseilerforbundet 176

Kristiania Sjomannsskole 42-3

Kristoffersen, SI 259; 284

Kullfondet av 1917 64

Kvalvik, T 352

Kvittingen, J 82-3

Kvittingen, TD 83f

Kysten 58

Kystverket 249; 308; 331; 340

KZ-syndromet 171; 183

Kølafondet 65

Laberg, JC 300

Land, E 79

Landsforeningen for Kosthold og Helse 136; 138

Langfeldt, NKF 147

Larsen, F 50

Larsen, Ø 166-7; 226; 237-8; 262

Lee, LE 91

Legebok for sjøfarende Nordisk 220

Legebok for sjømenn 43; 45; 231; 249; 291; 354
Internasjonal 69-70
Påbud, 1894 44

Legekommisjonen av 1954 172

Legekommisjonen av 1957 173-5; 177

Legekontor for Sjømenn i Oslo 131-2; 148; 155; 188; 193; 245

Legekontoret for Sjømenn I Bergen 191; 235

Leif Høegh & Co 238; 253

Lie, TB 240-2; 244-5; 247-8; 262; 267; 271; 277

Lindrup, AG 316; 327

London School of Tropical Medicine 35

Lorange, O 74

Lorentzen, Ø 78

Lund, ER 154; 157; 227f; 256

Lygre, SHL 322

Lyngbo, O 286

Løchen, E 174

Lønnum, A 103; 105

Magnussen, Z 235

Malt, UF 175

Manthey, CL 70

Manum, IA 256

Marinedepartementet 42

Marinens Hygieniske Laboratorium 69

Marinens Sanitet 70

Maritime Labour Convention 103; 127; 336

MARPOL 188-9

Maskinistforbundet 47; 87

Mathiesen, A 184

Medical Guide for Ships 70; 130; 324

Medical Research Council 88-9

Medicare 212

Medicinaldirektøren 44; 48; 56-7

Medisinkiste 69; 70; 85; 97; 128; 129; 220; 231; 249; 320; 324

Nordisk 220

Mehlum, L 170

Melbourne 87

Melkeplassen 150

Mellbye, F 75; 132-3; 149

MILPSYK 300-1

Milses, NA 52f

Ministry of War Transport 94f

Moen, BE 235; 284; 287; 290; 292; 309

Molvær, OI 267

Mortensen, OA 148-9; 199; 200

Myhre, JR 102-3; 109-10; 149; 220; 334

Myhre, K 161

Müller, CA 74

Mønstringskontorer 124

Mørkesdal, R 284

NAL 205

Napoleonskrigen 26

Nasjonalhjelpens Fond for Krigens Ofre 173

Natvig, H 78; 136; 138

NAV Internasjonalt 159f; 204

Nielsen, PS 282

Nikolic, N 282

NIS Se Norsk Internasjonalt Skipsregister NCL

NIVA 316; 324; 327

Noel-Baker, P 79

Nome, T 267

Nordang, K 241; 254; 257; 267

Nordic Institute of Advanced Training in Occupational Health 324

Nordisk Råd 219-222; 224

Nordli, O 179

Norges Fiskarlag 286

Norges Handels- og Sjøfartstidende 58

Norges Krigsseilerforbund 184; 286

Norges Rederforbund 47

Norges Sjømannsforbund 47; 87; 126; 130; 132; 145; 151; 156; 160; 187; 225; 245; 250; 290

Norges Skipsforerforbund 148f

Norsk Styrmandsforening 47; 135f

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 227; 235

Norman, VD 333

Norsk Allmennvitenskapelige Forskningsråd 154

Norsk Anchorite Klubb 88

Norsk Forening for Maritim Medisin 106; 273-4; 276; 280-1; 288; 292; 310; 330; 332; 336-8; 341; 344

Norsk Forening for Sjøfartsmedisin 186-8; 202; 239; 264-7; 284; 288; 336

Norsk Internasjonalt Skipsregister 112; 211; 257; 274

Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning 43

Norsk Selskap for Sjøfartsmedisin 264

Norsk Senter for Maritim Medisin 17; 104-6; 255; 284; 287; 291; 312-3; 319; 322; 337-8; 343

Norsk Senter for Maritim og Dykkermedisin 341

Norsk Senter for Sjøfartsmedisin 259;

283; 303; 312-3; 319; 335

Norsk Sjømannsforbund 126; 130; 132; 151; 156; 187; 196; 198; 245; 250; 290

Norsk Sjøoffisersforbund 47f; 223; 284; 290

Norsk Skipsregister 211

Norsk Sykepleierforbund 211

Norsk Undervannsteknologisk Institutt 316

NORTRASHIP 28; 47; 78-9; 90; 93; 95; 102; 120

Norwegian Caribbean Line 204

Norwegian Cruiseships AS 205

Nova Scotia 84; 87; 236

NSSR Se Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning

NTNF Se Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsrad

Nybø, S 153

NYK Line 206

Nyquist, P 135; 156f

Offer-Ohlsen, D 228; 230; 233; 235-7; 352

Oil Pollution Act 247

Oljeindustriens Landsforening 291; 308

Olsen, KB 300Operasjon Ernest Will 244

Otterland, A 140

PALS 209

Pearl Cruises 215

Pedersen, Bjørn 240

Pedersen, Brit 309

Persaunet 150f

Perstølen, E 174f

Pettersen, T 171

Polish Society of Maritime, Tropical and Travel Medicine 337

Portsmouth 78

Prosjekt Fremtidens Skipsdrift 234

Puntervold, TH 58

Radio Medico 97; 100; 102-8; 110; 112-9; 120; 230; 249; 262-4; 267; 305-8; 310; 312; 315; 317-9; 323; 329; 333-5; 339; 343

Rangoon 50

RCCL 205; 208; 211-2; 215

Rederienes Landsforbund 290

Rederienes Landsforening 47; 290

Rederiforbundet 64; 76; 235; 266;

Rederilege 161; 188; 193; 198; 225; 238; 253-4; 257

Redningsutvalget 165f

Refsum, SB 174

Regjeringen 28; 64; 73; 78; 82; 120;

122; 151; 178; 184;

Reiseter, T 135

Rembrandt 49f

Rikshospitalet 173; 215; 314

Rikstrygdeverket 173; 177; 184; 319

Ring Medisinske Senter 206

Risberg, J 283

Risikopersepsjon 24f

RITS 248

RITS-K 249

Rodahl, K 221; 228

Rogaland Radio 109; 111-2; 115-6; 309; 318

Rogan, B 174

Roll-Hansen, H 187

Rosyth 92; 171

Royal Caribbean Cruise Line 205

Royal Navy 31-2; 60; 81; 188

Royal Viking Line 205

Rud, F 172

RVL 205; 215

Rørnes, R 241

Råd for Arbeidstilsyn for Skip 162

Saarni, H 260; 278; 281

Sable lsland 236

Saeme, M 215; 269; 273; 278; 281; 352

SAFE 195; 291; 330; 332

Samartianerforeningen 43-4

Sandbekk, OW 161; 220

Sandberg, HT 125

Sandefjord Sjømannsskole 49

Sandefjord Sturertskole 49

Schau, Ø 78; 184

Schepers, BF 278; 281

Schistad, G 215

Schiøtz, C 57; 74

Schreiner, A 104; 106; 113; 221; 262-4; 267; 269; 283; 291; 308-10; 328-9

Scopoderm 236

Sea Goddess Cruises 206

Seafarers Hospital Society 35f

Seamen’s Hospital Society 35

Seidenstucker, K 339

Sentralkontoret for Legetjenesten for Sjømenn 156; 186; 195-6

Sentralregister for Sjømenn 124; 147; 256

Sentralstyret for Legetjenesten for

Sjømenn 156; 159; 162; 187

Sentraltrekkontoret for sjømenn 147

SINTEF 227

Sitroner 31; 48

Sjøfarts- og fiskerikomiteen 153

Sjøfartsdirektoratet 15; 58; 127; 147; 191; 195; 224-5; 227; 236; 241; 247; 251; 253-6; 261-7; 269-71; 273-8; 280-1; 283-92; 308; 312; 321; 329-33; 335-41

Sjøfartsdirektoratets radgivende utvalg for sjøfolks og fiskeres arbeids- og levevilkår 330

Sjøfartsdirektær 90; 133-134; 147; 245; 256; 291; 338

Sjøforsvarets Overkommando 78f

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten 80; 92; 179
Dumbarton 93
Lunenburg 93
Travers Island 93

Sjøguttskole 150

Sjøkrigsskolen 300-302; 309

Sjømannsfondet av 17 mai 1917 65

Sjømannsforbundet 47; 87; 126; 130; 132; 145-146; 151; 156; 160; 187; 225; 245; 250; 266; 290

Sjømannshjelpen 96

Sjømannshjem 65-66; 96; 120; 127; 217

Sjømannskirken 81; 87; 120; 126-127; 129; 218

Sjømannskomiteen av 1891 46

Sjømannskontor 103; 124; 131; 249-251

Sjæmannslegekontoret i Bergen 251

Sjømannslegemøte 159

Sjømannsmisjonen 36; 65; 68

Sjømannsnemnd 124; 145; 147

Sjømannsskatt 256

Sjømilitære Samfund 87

Skip

   «Glaisdale» 178

   «Hvide Ørn» 32

   «Maiblomsten» 101

   «Trondhjems Prøve» 26

   «Draug» 178f

   «Dreadnought» 35-36

   «Freya» 166

   «Ileos» 50

   «MTB 5» 78

   «MTB 6» 78

   «Nordstjernen» 38

   «Sir James Clark Ross» 98

   «U17» 60

   «U30» 77

   «U404» 91

   «Viking» 58

   DS «Hestmanden» 93

   DS «Tysla» 60

   DY «Meteor» 203

   F355 «Olfert Fischer» 244

   HMS «Salisbury» 31

   KNM «Arendal» 171

   KNM «Kvikk» 286; 293-294; 296

   KNM «Oslo» 299-300; 338

   KNM «Svenner» 171

   KV «Andenes» 201

   LNG «Borge Strand» 245

   LPG «Havglimt» 244

   MS «Bergensfjord» 229

   MS «Harald Jarl» 229

   MS «Sea Cat» 269

   MS «Sleipner» 270-272

   MS «Taimyr» 190f

   MS «Tarago» 229

   MS «Tender Pull» 228

   MS «Toyama» 228

   MS «Herald of Free Enterprise» 246

   MS «Crystal Harmony» 206

   MS «Crystal Serenity» 206

   MS «Crystal Symphony» 206

   MS «Explorer Starship» 206

   MS «Fernhill» 147f

   MS «Island Venture» 205

   MS «Pearl of Scandinavia 206

   MS «Royal Viking Star» 205

   MS «Sagafjord» 205

   MS «Sea Goddess II» 274

   MS «Sea Goddess I» 215; 274

   MS «Sea Venture» 205

   MS «Song of Norway» 205; 210

   MS «Sunward» 204

   MS «Germa Lionel» 239-240

   MS «Kong Harald» 261

   MS «Moldanger» 91

   MS «Prinsesse Ragnhild» 368

   MS «Scandinavian Star» 247-248

   MS «Washington Express» 91

   MT «Texaco» 228

   MT «Bridgeton» 244

   MT «Mia Margrethe» 243

   MT «Berge King» 245

   MT «Amoco Cadiz» 224

   MV «Americana» 206

   MY «Stella Polaris» 203

   MT «Susangird» 245

   RMS «Titanic» 59; 90

   SS «Torrey Canyon» 188-189

   SS «Athenia» 77

   SS «Christian Radich» 130

   SS «Glitra» 60

   SS «Sørlandet» 130

   TV «Exxon Valdez» 247

   USNS «Comfort» 113

   USNS «Mercy» 113

Skipsfartens Arbeidsgiverforening 130; 132; 146; 151-152; 154; 156; 187; 225; 250

Skipsførerforbundet 87

Skjørbuk 30-32; 48; 54-56; 167; 193
kalsiumkarbonat 54

Skoleskip 150

Skuld 75-76; 120; 123

Slaget om Atlanterhavet 77

Sleire, L 162; 235; 251; 352

Smith, A 281

Sodeland, PS 219f

SOLAS 59; 103; 140; 248

Solem, J 149; 187; 191; 351

Solheim, AL 249

Solheim, S 172

Sommerfelt-Pettersen, J 259; 164-265; 268; 273; 283-288; 291; 310; 323; 325; 337; 353

Sosialdepartementet 73; 148; 151; 153-154; 184

Sosialkomiteen for sjøfolk i New York 125

Spencer, G 32

SSH Se Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten

St. Helena 50

St. Thomas 166

Stal, HB 189

Stannard, S 321; 329

Statens Arbeidsmiljøinstitutt 154f

Statens ernæringsråd 191

Statens Havariskole 166

Statens Vandrebiblioteker for Sømænd 126

Statens Velferdskontor for Handelsflåten 125; 128; 218

Statens Velferdsrad for Handelsflåten 147

STCW 224

STCW-F 224

Steen, TE 70

Stenstadvold, K 227

Stoltenberg, T 200

Stoltenbergutvalget 200

Storjohan, JCH 35

Stortingets Sosialkomite 148

Strøm, A 125; 173; 177Strøm, H 148-149; 186-187; 221

Strøm-Erichsen, AG 185

Styrmannsforeningen 87

Suezkanalen 27; 38

Sugar, E 161; 187; 226; 253; 351

Sundal, E 322

Sundby, P 143; 148-149

Sykehus
Haslar 32

System for drift av skip 190

Søetatens Regleringskommission 33

Søfartens Arbeidsmiljøråd 265

Søfartsmedicinsk Institut 258; 265

Søfartsstyrelsen 265; 286

Tactical Combat Casualty Care 92f

Taimyr Prosjektet 190f

Tankerkrigen 242; 245

Tannlegekontor for sjømenn 83; 122; 160

Taraldsen, T 50

TCCC 92f

Teisrud, R 291

Tell, GS 310

Tenfjord, OW 131-132; 148-150; 161; 186-188; 193; 198; 219-220; 225; 231; 238; 253; 260; 351

The Phony War 77

The World – Residences at Sea 207

Thorsen, E 247f

Tiller, PO 142

Tomaszunas, S 278; 281

Troland, K 332

Trygdekassen for Sjømenn i Utenriksfart 125; 136

Trygdekontoret for Sjømenn i Utenriksfart 159

Tulp, N 49

Tvedestrand 50

Tveten, A 97; 105; 320

Tybring, OE 42-43

Uchermann, VK 42-46; 49; 51

Ullevål Universitetssykehus 215

Ulven, AJ 309; 339

United Fruit Company 99; 102

United States Maritime Commission 79

United States Public Health Service 84

Universitetet i Bergen 215; 283; 290; 293; 301; 310; 314

Universitetet i Oslo 215; 228; 284

Urner, CJ 238; 261; 278; 281

US Coast Guard 247

Utdannelseskomiteen for skipsfarten 150f

Utefronten 47; 76; 78; 81; 96; 120; 125; 178

Utenriksdepartementet 240; 256; 278; 281

Vaco 90; 182f

Vanggaard, L 221; 269f

Verbist, R 261; 278; 280

Verdens Helseorganisasjon 129; 280; 304

Vesteralens Dampskipsselskap 93f

Veterans Administration 84f

Viking Ocean Cruises 207

Vislie, H 174

VOC 49f

Værnes, R 286

War Shipping Administration 79; 84

Weisæth, L 19; 240; 247

Westfal-Larsen 91

WHO 67; 70 129; 220; 261; 273; 304; 324; 349

Wie, KJN 147

Wildhagen, F 148

Wilh. Wilhelmsen Ltd 253

Wilhelm Wilhelmsen 188; 193; 230; 257

Wilhelm Wilhelmsens Rederi 193; 230; 231

World Health Organization 129; 348

Yaws 49f

Yrkeshygienisk institutt 153; 154; 233; 234

Øberg, B 105

Øgrim, ME 48; 149

Ølgjar 56

Ørkenen Sur 82

Øxnevad, E 172