i2

4 Forord

«Å fremme maritim medisin»Lover for Norsk Forening for Maritim Medisin. Sist endret 2016-10-22. er formålet med Norsk Forening for Maritim Medisin. Foreningen ble grunnlagt den 9. mars 1969 og har i 2019 sitt 50-års jubileum. I den anledning ønsker styret å utgi en bok for å markere jubileet. Hovedfokus i boken vil ikke være foreningens indre liv, selv om også det vil bli belyst og berørt. Foreningen ønsker å benytte anledningen til å sette hovedfokus på utviklingen av maritim medisin i Norge – både før og under foreningens virke – og med hovedfokus på utviklingen av faget. Vi ønsker å sette maritim medisin og foreningen inn i en sammenheng og en utvikling. Vi er overbevist om at det er nyttig å skue akterover for å lære av våre forfedres seire – og feil – og på et historisk informert og reflektert grunnlag å se fremover for nettopp «å fremme maritim medisin».

Alle som har medvirket i arbeidet med å få laget denne boken, fortjener en stor takk selv om jeg beholder ansvaret. Takk til Wellmoen Bons, Geir Sverre Braut, Adriaan Hoperus Buma, Ola Bøe-Hansen, Tim Carter, Eilif Dahl, Terje Ørn Foss, Jon Magnus Haga, Greg Haley, Svein Hindal, John Hjelle, Ronald Hoogland, Torbjørn Holt, Alf Magne Horneland, Bogdan Jaremin, Maria Jezewska, Ingrid Hjulstad Johansen, Carl Johanson, Bjørn Helge Johnsen, Solfrid Josefsen, Elisabeth S Koren, Øivind Larsen, Kristian Lexow, Terje Blix Lie, Leif Ove Mikkelsen, Svein I Modahl, Finn Nordstad, Ole Jacob Møllerløkken, Andreas E Nordstrand, Dag Offer-Ohlsen, Leon Rasser, Bjørn-Tore Rosendahl, Nina Sommerfelt-Pettersen, Helge Thieme-Iversen, Agnar Tveten, Trine Carin Tynes, Lars Weisæth og Søren Worm-Petersen. Mange takk til Haakon Hasselgren Eilertsen som fant den eldste delen av foreningens arkiv som vi hadde lett etter lenge. En spesiell takk til Vilhelm Koefoed og Siri Pettersen Strandenes som har lest gjennom hele manuskriptet og gitt mange kommentarer.

Spesielt takk til mine informatører, de som har lett frem gamle papirer og til Universitetsbiblioteket i Bergen. Takk til medforfatterne som har behandlet sine spesialområder. En viktig takk går til våre sponsorer uten hvilke boken ikke ville vært mulig – de er listet på bokens kolofonside.

Jan Sommerfelt-Pettersen

President i Norsk Forening for Maritim Medisin