i2

Årsmelding: Magne Nylenna

Det norske medicinske Selskab 2019–2020

Michael 2020; 17: 606–8.

Selskabet hadde ordinær aktivitet høsten 2019, mens vårsemesteret 2020 ble preget av koronapandemien som rammet Norge fra mars 2020 og umuliggjorde vanlig møtevirksomhet i mange måneder. Flere møter måtte utsettes eller avlyses, men tidsskriftet Michael ble utgitt som vanlig.

Hovedaktivitetene i Det norske medicinske Selskab (DnmS) har vært som før, nemlig medlemsmøter og utgivelse av tidsskriftet Michael. Nærmere om dette i Selskabets historie, som ble grundig beskrevet i Michael nummer 4/2019 (1).

Selskabets portrettsamling er overdratt til Den norske legeforening. Når Legenes hus på Christiania Torv står klart etter ombygging høsten 2020, skal Selskabet til gjengjeld få benytte lokaler der som gjenytelse.

Møtene i driftsåret 2019-2020 har vært avholdt i auditoriet, Frederik Holsts hus, Universitetet i Oslo.

Selskapets styre

I årsmøtet 4. september 2019 ble styret i Det norske medicinske Selskab gjenvalgt. Det består av styreleder Magne Nylenna samt styremedlemmene Stein A. Evensen, Arvid Heiberg, Erlend Hem, Frøydis Langmark, Øivind Larsen og Kristine Lillestøl.

Selskabets styre fungerer også som legatstyrer for Dr. Alexander Malthes legat til beste for yngre leger og Ragnhild og August Gillums legat.

Astrid Nylenna er sekretær og regnskapet ivaretas av Janniche Fjeldstad Jensen, Vekstra, Hadeland Regnskap AS, Gran. Styreleder og styremedlem Arvid Heiberg har samarbeidet tett med Formuesforvaltning AS v/ Mats Amundsen om Selskabets og legatenes finansielle forhold. Revisor er BDO, Gjøvik.

Faglige medlemsaktiviteter

Onsdag 4.september 2019 kl 1915, medlemsmøte:

«Flått i Norge:Hva er effekten av klimaendringer på flåttutbredelse og flåttbårne sykdommer?» ved Solveig Jore, seniorrådgiver og veterinær, Folkehelseinstituttet og «Flåttrelaterte utslett og sykdommer» ved Harald Reiso, rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Sørlandet Sykehus.

25 deltakere. Etter møtet var det årsmøte med valg.

Onsdag 16.oktober 2019 kl 1915, medlemsmøte:

Sykehusledelse: Kan norske sykehus styres?

ved Jan Grund, professor ved OsloMet og Høyskolen Kristiania, og Jan Frich, professor ved Universitetet i Oslo.

47 deltakere.

Onsdag 6.november 2019 kl 1915, medlemsmøte:

Klimakrise: Hva kan helsesektoren bidra med?

ved Erlend Tuseth Aasheim, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

22 deltakere.

Onsdag 4.desember 2019 kl 1800 julemøte;

«Dagar til å leva, og dagar til å døy… – Om helse og sjukdom i Olav Duuns dikting» ved Jostein Holmen, professor ved NTNU.

Møtet ble avholdt i Oslo Katedralskoles festsal med etterfølgende servering og sosialt samvær i kantinen.

48 deltakere.

Onsdag 29.januar 2020 kl 1915, medlemsmøte:

En prat om mat – hvordan balansere hensynet til både kroppen og kloden?

ved forskningssjef Helle Margrete Meltzer, ernæringsfysiolog, dr.philos. Folkehelseinstituttet

29 deltakere.

Onsdag 26.februar 2020 kl 1915, medlemsmøte:

Medisinsk bruk av cannabis ved seniorforsker Jørgen Bramness, Folkehelseinstituttet og overlege Sigurd Hortemo, Legemiddelverket.

28 deltakere.

Professor Jostein Holmen foreleser om Olav Duun ved julemøtet 4. desember 2019.

Foto: Øivind Larsen

Planlagt medlemsmøte onsdag 1.april 2020 kl 1915:

Tvang i psykisk helsevern – hva nå?

ved spesialist i allmennmedisin Elisabeth Swensen og professor emeritus Aslak Syse, Universitetet i Oslo.

Møtet måtte avlyses på grunn av koronapandemien.

Planlagt medlemsmøte onsdag 6.mai 2020 kl 1915:

Immunterapi – hva skjer?

ved professor emeritus i onkologi Steinar Aamdal, Universitetet i Oslo.

Møtet måtte avlyses på grunn av koronapandemien.

Planlagt boklansering med seminar fredag 29. mai 2020 kl 10-15:

Brukermedvirkning i helsetjenesten – realitet eller retorikk?

I Fogdegården, NTNU Campus Ålesund. Seminar i samarbeid med NTNU.

Seminaret og boklanseringen måtte utsettes på grunn av koronapandemien.

Temaer fra de avlyste møtene kan bli tatt opp igjen senere.

Tidsskriftet Michael

Erlend Hem har supplert Øivind Larsen og Magne Nylenna som redaktør av Michael fra 2020.

Etter forrige årsmelding (2) har Michael utgitt fire numre og tre supplementer:

4/2019: Det norske medicinske Selskab

1/2020: Holmen J. Dagar til å leva, og dagar til å døy… Med «doktorblikk» på helse og sjukdom i Olav Duuns dikting

2/2020: Oslo – og byens helse

3/2020: Sammenhenger

Supplement 23/2019: Tellnes G (red.) NaKuHel og folkehelse som bærekraft

Supplement 24/2020: Landstad BJ, Kvangarsnes M, Hole T, Nylenna M. (red.) Brukermedvirkning i helsetjenesten – realitet eller retorikk?

Supplement 25/2020: Sommerfelt-Pettersen JK. Maritim medisinsk historie sett fra Norge

Litteratur

  1. Larsen Ø. Det norske medicinske Selskab – aktør og arena. Michael 2019; 16: 351-425.

  2. Nylenna M. Det norske medicinske Selskab 2018-2019. Michael 2019; 16: 334-9.

Magne Nylenna

styreleder i DnmS

magne@nylenna.no